Tag: plakseveld

Alle werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief in het Plaksche Veld in Bemmel.

Alle werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief in het Plaksche Veld in Bemmel.

De werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk hebben afgelopen zaterdag 11 maart 2023 het winterseizoen afgesloten met een gezamenlijke klusdag in het natuurgebied Plaksche Veld. Dit is onderdeel van Park Lingezegen. Ongeveer 30 vrijwilligers hebben op een zonnige winterdag heerlijk geklust en het gebied weer mooier gemaakt.

In de wintermaanden zijn de werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief met het onderhoud en beheren van natuur en landschappelijke elementen.

De hoogstambrigade houdt zich bezig met het snoeien van veelal oude boomgaarden. Op verschillende plaatsen in de gemeente worden de oude fruitbomen onderhouden. Het snoeien is gericht op een goed evenwicht tussen groei en vruchtdracht. De hoogstamboomgaarden worden gewaardeerd als cultuurhistorische monumenten in het landschap. De knotgroepen zorgen er jaarlijks voor dat vele knotwilgen in de gemeente ontdaan worden van hun kruin, onder andere op de Defensiedijk. Dit is belangrijk om de knotwilgen als landschappelijk element in stand te houden en waardevolle elementen in het Betuwse landschap. De heggenvlechtbrigade heeft afgelopen winter een lange heg rondom de boomgaard gevlochten. De heg is met behulp van staken gevlochten tot een afrastering. Tot de komst van het prikkeldraad werden de gevlochten heggen gebruikt als afrastering om vee binnen en wild buiten het weiland te houden. Nu wordt het op Plaksche Veld een eldorado voor vogels. De werkgroep Plaksche Veld beheert een natuurgebied.

Jaarlijks sluiten de werkgroepen het seizoen af met een gezamenlijke klusdag. Dit jaar dus op het Plaksche Veld. De vrijwilligers hebben zaterdag staken gerooid van de hazelaars en wilgen verzameld om een takkenril te maken. Maar ook het maaisel dat op hopen stond, verspreid onder de fruitbomen. En de appel- en perenbomen gesnoeid.

Na een intensieve ochtend -waarin heel veel werk is verzet- hebben de vrijwilligers de klusochtend afgesloten met erwtensoep en spek. Het was een geslaagde en bovenal gezellige dag.  Wil je ook wel eens helpen, laat het dan weten en stuur een bericht naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

 

 

Archief van Nieuwsberichten

Lingewaard Natuurlijk zoekt een beheerder voor het natuurgebied Plaksche veld.

Lingewaard Natuurlijk zoekt een beheerder voor het natuurgebied Plaksche veld.

Lingewaard Natuurlijk is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor natuureducatie, landschapsontwikkeling, natuurbeleving en natuurbescherming in Lingewaard. Wij beheren met een groep vrijwilligers het natuurgebied Plaksche veld. Nu zijn wij op zoek naar een beheerder/coördinator die samen met de huidige coördinator het beheer van dit gebied wil regelen. Wil je graag vrijwilligerswerk doen en meewerken aan de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied met boomgaarden, grasland, heggen, een bijenheuvel en een bijenhotel. Dan is dit echt iets voor jou! Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om samen te werken en zaken te regelen zoals het aansturen van vrijwilligers en contacten onderhouden met gebruikers, aannemers, de buurt en Park Lingezegen.

Wil je meer informatie vooraf? Neem contact op met Tonny Berns, interim coördinator werkgroep Plaksche veld, telefoon 06-52713020.

Archief van Nieuwsberichten

Natuurgebied Plaksche Veld in Bemmel heeft een takkenril

Natuurgebied Plaksche Veld in Bemmel heeft een takkenril

De afgelopen weken is er weer hard gewerkt door de vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk in het natuurgebied Plaksche Veld dat onderdeel is van Park Lingezegen. Het gebied is weer een mooie takkenril rijker.

De vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk zijn weer enkele dagen in touw geweest op het Plaksche veld en hebben een takkenril aangelegd. De benaming mag dan weinig glamoureus klinken, toch zijn takkenrillen écht nuttig voor de biodiversiteit. Wil je er zelf ook eens eentje tevoorschijn toveren in je tuin? In dit artikel vind je meer informatie over deze ‘dode hagen’ en hoe je ze zelf kan maken. Een takkenwal is letterlijk een muur van dode takken, al dan niet met elkaar verstrengeld, waar soms ook bladeren of tuinafval aan wordt toegevoegd, dicht genoeg om enkele functies van de klassieke haag te vervullen. We hebben eerst een dubbele rij met palen geplaatst. Daarvoor zijn grove takken van de hazelaar gebruikt. Daarna hebben we wilgentakken verzameld. Mooi dat die in de buurt te vinden waren. In opdracht van de gemeente zijn de knotwilgen langs de Bemmelse Zeeg geknot. Deze takken hebben we verzameld en horizontaal tussen twee rijen palen gelegd. Ze vormen zo een natuurlijke barrière. De ruimte hiertussen gaan we opvullen met het snoeisel van de heggen en de fruitbomen. Zo wordt er niets afgevoerd van Plaksche veld,

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Veel vrijwilligers werken aan het onderhoud van het Plaksche Veld in Bemmel.

Veel vrijwilligers werken aan het onderhoud van het Plaksche Veld in Bemmel.

Op woensdag 1 februari zijn vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk en van vriendenploeg Het Zeuvende, druk in de weer geweest om de bijenheuvel op het natuurterrein Plaksche Veld in Bemmel te onderhouden.

De heuvel werd ontdaan van grassen en wilgenopslag.
De bijenheuvel is drie jaar geleden aangelegd. Een bijenheuvel is een zandberg waar bijen een holletje graven om te kunnen verblijven en om er te nestelen. Het nestje ligt, afhankelijk van de soort, op 5 tot 60 centimeter diepte. Veelal een eenvoudig tunneltje, soms uitgebreid met wat zijtakken. De nestcellen bevatten een klompje stuifmeel waarop het vrouwtje een eitje heeft gelegd. De nestcel wordt daarna afgesloten. Het onderhoud van de bijenheuvel bestaat uit het verwijderen van grassen en wilgenopslag. En dat moet handmatig gebeuren om de nesten van de bijen niet te verstoren. De bijenheuvel op Plaksche Veld is groot en daarom zijn we ontzettend blij met de extra handjes van de mannen van Het Zeuvende. Op deze plek nogmaals dank voor deze extra inzet. Op het Plaksche Veld wordt het gehele jaar werk uitgevoerd door vrijwilligers. Wil je op de hoogte gehouden worden en/of ook wel eens meehelpen dan kunt u contact opnemen met Lingewaard natuurlijk plakscheveld@lingewaardnatuurlijk.nl.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Natuurwerkdag op het Plaksche Veld in Bemmel.

Natuurwerkdag op het Plaksche Veld in Bemmel.

Op zaterdag 5 november 2022 organiseert Lingewaard Natuurlijk in het kader van de landelijke natuurwerkdag twee leuke activiteiten op het Plaksche Veld in Bemmel.

We gaan onze handen vies maken om weer een bloemrijk veld te creëren. Met behulp van klei en zaad gaan we zaadbommetjes maken en deze natuurlijk gooien! Het zaad dat we gebruiken is van inheemse bloemen zodat het Plaksche Veld een mooi bio divers park wordt.

Een natuurlijke en zeer nuttige afscheiding die perfect in het boerenlandschap past is de takkenril. Een takkenril maak je door twee rijen met om de meter een paaltje in de grond te slaan en deze dan dicht te vlechten met bijvoorbeeld lange wilgentakken. Zo zijn er twee muurtjes gemaakt waar je al je snoei en maai afval in kwijt kan. Tegelijkertijd heb je een natuurlijke afscheiding gecreëerd die ook nog eens dient als schuil en nestgelegenheid voor talloze dieren!

Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan.

Ga naar natuurwerkdag.nl, klik op ‘zoek een klus’ en zoek de locatie op de kaart of zoek op Bemmel.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Waar zijn de bloemen gebleven?

Waar zijn de bloemen gebleven?

Waar zijn de bloemen gebleven?

Deze vraag horen we regelmatig van bezoekers van het Plaksche Veld in Bemmel. Het antwoord is dat er bij de aanleg in het toenmalige weiland een bloemenmengsel is ingezaaid met vooral tuincentrumsoorten. Dit mengsel bevat veel niet -inheemse – bloemen en die passen niet bij onze insecten en verdringen onze zeldzame inheemse bloemensoorten zoals de Nederlandse korenbloem.

Vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk beheren het gebied. Het doel is een natuur-rijk kleinschalig boerenland waar het prettig toeven is. In het gebied zoeken we naar maximale biodiversiteit door aanleg èn beheer. Bij aanleg is er gekozen voor fraaie insectvriendelijke vruchtbomen, heggen, singels en struweel, hoge droge plekken overlopend in natte zones, natuurakker, kruidenrijk grasland, bijenheuvel en een bijenhotel. Het beheer is gericht op variatie van maaien, verschraling door afvoer van maaisel en diverse wijzen van snoei.

Wat levert dit nu al op? Een steeds grotere soortenrijkdom van o.a. planten, insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren. De inheemse vaak wat kleinere bloemen leveren stuifmeel en nectar op voor insecten. Sommige bloemen hebben zelfs maar één insect voor bestuiving. Ze kunnen niet zonder elkaar. Grassen nemen op een natuurlijke manier ruimte in van de kruidenrijke begroeiing.

Wat kunt u nu doen voor de biodiversiteit in uw eigen tuin? Beperk de hoeveelheid verharding, zaai of plant ook inheemse soorten naast de tuincentrumplanten, maai niet te vaak, koester mooie inheemse (on)kruiden en leer de planten kennen, die van nature voorkomen in de omgeving.  

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Informatieavond en cursus Biodiversiteit voor inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen. 

Informatieavond en cursus Biodiversiteit voor inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen. 

Op dinsdagavond 17 mei kunnen inwoners uit Gendt, Doornenburg, Hulhuizen en omgeving kunnen op een informatieavond bijwonen en gratis meedoen aan een cursus Biodiversiteit.

Deze avond bent u om 20.00 uur welkom in Veerhuis Concordia, Waaldijk 19-23 (Hulhuizen) Gendt.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) laat zien hoe je erven en tuinen aantrekkelijk kan maken voor insecten, vogels en andere dieren.

De cursus Biodiversiteit start bij voldoende deelnemers en bestaat uit drie theorie- en praktijkbijeenkomsten in de zomer en het najaar op avonden en/of zaterdagen.

Het idee is om na de cursus met belangstellenden een werkgroep Biodiversiteit op te richten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt deze avond en cursus in samenwerking met Stichting Lingewaard Natuurlijk en Werkgroep Landschap Doornenburg.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij projectleider Martijn Grievink van SLG via m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.

 

Hoogstamfruitbomen gesnoeid in het Plaksche Veld

Hoogstamfruitbomen gesnoeid in het Plaksche Veld

In 2019 zijn er ruim 100 hoogstamfruitbomen aangeplant op het Plaksche Veld ten noorden van Bemmel. Deze bomen zijn pas de 1e keer gesnoeid. Dit wordt vormsnoei genoemd.

De vrijwilligers van Plaksche Veld hebben via Landschapsbeheer Gelderland 2 dagdelen workshops gevolgd onder leiding van Ruud Borkes. Samen met vrijwilligers van de hoogstambrigade van Lingewaard Natuurlijk zijn de hoogstamboomgaarden gesnoeid. Ook de hoogstambrigade uit Ressen heeft een dagdeel meegeholpen. 

Het doel van deze vormsnoei is een goed groeiende hoogstamboom met een evenwichtige kroonopbouw te krijgen. De komende jaren maar eens kijken of dat gelukt is. Aan de inzet van de vrijwilligers heeft het niet gelegen.

Het waren voor alle vrijwilligers leerzame dagen. En een fantastische vorm van samenwerken met Landschapsbeheer Gelderland, de hoogstambrigade van Lingewaard Natuurlijk en de hoogstambrigade Ressen.  De samenwerking is erg goed verlopen en zeker voor herhaling vatbaar.

Werkgroep Plaksche Veld.                      

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Nieuw: Een boomgaard met hazelnoten in het Plaksche Veld.

Nieuw: Een boomgaard met hazelnoten in het Plaksche Veld.

Lingewaard Natuurlijk heeft samen met Park Lingezegen het natuurgebied Plaksche Veld in Bemmel uitgebreid met een hazelnotenboomgaard.

Uit verzamelde ideeën kwam dit naar voren en met inzet en advies van de Zandse Notengaard uit Huissen (www.dezandsenotengaard.nl) is deze in korte tijd gerealiseerd.

Voor een succesvolle oogst over een aantal jaren is in deze hazelaargaard gekozen voor kleine boompjes in plaats van struiken. Het zijn geënte mooie hazelaars op een robuuste onderstam. En voor een goede bestuiving is gekozen voor drie verschillende variëteiten. Een prachtige bijdrage voor dit stukje boerenlandnatuur zoals het Plaksche Veld zich ontwikkeld.
Notenbomen zijn een waardevol geschenk voor de gemeenschap en volgende generaties. Deze diepgewortelde, langlevende bomen verbeteren de bodem, helpen water vast te houden, verbeteren de biodiversiteit, leggen koolstof vast en produceren bovenal lekker en gezond voedsel. Elke dag een klein handje (hazel)noten is het advies van de Gezondheidsraad. Ook erg lekker in een taart met of zonder chocolade of in een salade. En zeker ook verrukkelijk als ze iets geroosterd zijn. Wat is er mooier dan samen een emmertje hazelnoten rapen? Kinderen kunnen met hun ouders een hazelnotentaart bakken. Mmm…iets om reikhalzend naar uit te kijken.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2023

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑