Waar zijn de bloemen gebleven?

Waar zijn de bloemen gebleven?

Deze vraag horen we regelmatig van bezoekers van het Plaksche Veld in Bemmel. Het antwoord is dat er bij de aanleg in het toenmalige weiland een bloemenmengsel is ingezaaid met vooral tuincentrumsoorten. Dit mengsel bevat veel niet -inheemse – bloemen en die passen niet bij onze insecten en verdringen onze zeldzame inheemse bloemensoorten zoals de Nederlandse korenbloem.

Vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk beheren het gebied. Het doel is een natuur-rijk kleinschalig boerenland waar het prettig toeven is. In het gebied zoeken we naar maximale biodiversiteit door aanleg èn beheer. Bij aanleg is er gekozen voor fraaie insectvriendelijke vruchtbomen, heggen, singels en struweel, hoge droge plekken overlopend in natte zones, natuurakker, kruidenrijk grasland, bijenheuvel en een bijenhotel. Het beheer is gericht op variatie van maaien, verschraling door afvoer van maaisel en diverse wijzen van snoei.

Wat levert dit nu al op? Een steeds grotere soortenrijkdom van o.a. planten, insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren. De inheemse vaak wat kleinere bloemen leveren stuifmeel en nectar op voor insecten. Sommige bloemen hebben zelfs maar één insect voor bestuiving. Ze kunnen niet zonder elkaar. Grassen nemen op een natuurlijke manier ruimte in van de kruidenrijke begroeiing.

Wat kunt u nu doen voor de biodiversiteit in uw eigen tuin? Beperk de hoeveelheid verharding, zaai of plant ook inheemse soorten naast de tuincentrumplanten, maai niet te vaak, koester mooie inheemse (on)kruiden en leer de planten kennen, die van nature voorkomen in de omgeving.  

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑