Auteur: Webbeheer Lingewaard Natuurlijk (Pagina 1 van 14)

Excursie: Spoorzoeken in de Bemmelse polder.

Excursie: Spoorzoeken in de Bemmelse polder.

Zondag 18 december 2022.

De winter staat voor de deur en de kortste dag nadert. Een uitgelezen moment om, warm gekleed en met je kijker in de handschoenen, de polder te verkennen. Op zoek naar sporen die het leven achter laat. Vooral de bevers zijn prominent aanwezig, maar ook kunnen de sporen reeën, vossen, vogels en zelfs dassen gevonden worden op de kale grond. Met de gidsen van Lingewaard Natuurlijk gaan we op zoek naar deze diersporen. We speuren op de grond naar pootafdrukken van das en vos en bekijken de verschillen met die van een hond. We zoeken bever- en reeënsporen om ons heen en kijken uit naar kramsvogels en koperwieken die nu in het land zijn, net als de in de weilanden grazende kolganzen. Misschien ontdekken we ertussen wel een enkele toendrarietgans, wat vroege brandganzen of de zeldzame roodhalsgans. Vergeet ook de planten niet, met hun verdorde staketsels vormen zij fraaie silhouetten in het landschap en geven het een winterse aanblik. De diverse soorten zijn nog prima herkenbaar. Op naar buiten, even een frisse neus halen!

Zondag 18 december vanaf 13.45 uur verzamelen we in de Veldschuur aan de Sportlaan 1M te Bemmel. De tocht start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Tip: laarzen aan en fototoestel of kijker mee.

Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage kan altijd. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld.
Nadere informatie: Gijsbert Peelen 06-10864179.

Klik op de foto voor een groter exemplaar
Archief van Nieuwsberichten

Lezing: Archeologische vondsten in de polder.

Lezing: Archeologische vondsten in de polder.

Donderdag 15 december 20:00 uur.

Archeologische vondsten in de polder.

Erwin Labijt, werkzaam bij K3Delta en amateurgeoloog, zal op 15 december een lezing voor ons verzorgen. Erwin is geboren en getogen in Gendt en hij is nauw betrokken bij het archeologisch onderzoek in de Gendtse polder, waar ook geologen en paleontologen aan deelnemen. Hij laat ons zien wat er gebeurt bij het graven in de grond: Je graaft als het ware in het verleden. De bodem bevat veel waardevolle schatten. Erwin heeft in onze regio al voorwerpen uit het verleden aangetroffen die nu in het Valkhofmuseum in Nijmegen liggen. Wij mogen kijken naar een klein overzicht van de vondsten die tot op heden gedaan zijn.

U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2022-2023 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

Overzicht van de polder in Gendt bij aanvang van de archeologische werkzaamheden.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Samen sneller en goedkoper een groener en biodiverser Lingewaard.

Samen sneller en goedkoper een groener en biodiverser Lingewaard.

Het was miezerig en koud die zondagmiddag. Maar prima weer om boompjes en struiken te oogsten, te ruilen en ergens anders weer in de grond te zetten. Er was al veel te halen op deze eerste breng-, ruil- en haaldag van Bomenhub de Veldschuur.

Door de natuurwerkdag, waar kinderen boompjes hadden geoogst, door een gift van ruim 100 boerenjasmijnstruikjes van een kweker, en door mensen die op eigen initiatief wat hadden afgegeven stonden er al zo’n 1500 boompjes en struiken om mee te nemen! En op deze zondag werd nog veel meer gebracht. Een mevrouw, duidelijk een grote tuinliefhebster, had speciaal in haar tuin rondgekeken en allerlei verschillende boompjes en struiken geoogst. Zoals lijsterbes, wilde liguster, maar ook een walnoot en een fuchsia. Ze bracht ze netjes in potten. De kardinaalsmuts die werd uitgeladen ging meteen mee met iemand anders die speciaal voor kardinaalsmuts was gekomen. Een groepje mensen, betrokken bij het ecopark Gendt, nam zowaar drie kruiwagens van allerlei soorten mee. 

Aan het eind van de middag kwam nog een grote afnemer op bezoek. Erik, hij woont op Flieren in Gendt, is bezig om een stuk land bij zijn huis biodiverser te maken. Daarvoor heeft hij al verschillende acties ondernomen, zoals het inzaaien met biologisch kruidenrijk zaad. Nu gaat hij struiken en bomen inplanten. Zijn doel is meer groen, maar vooral ook meer vogels en andere dieren terugkrijgen op de plek waar hij woont:  “Ja, doe die wilde liguster ook maar, die is goed voor de mussen.” Zo leren ook de vrijwilligers van de Bomenhub, onderdeel van de campagne MeerBomenNu, telkens iets bij over bomen, struiken en biodiversiteit. Dat maakt het werk zo leuk om het doel te bereiken: inwoners van Lingewaard stimuleren om meer groen in hun tuin te zetten.

Op zaterdag 7 januari van 14.00 tot 16.00 uur is de volgende breng-, haal- en ruildag van het nieuwe seizoen bij Bomenhub de Veldschuur Lingewaard aan de Sportlaan in Bemmel.

De boompjes die je brengt moeten tussen de 50 cm en 2 meter hoog zijn om ze succesvol te kunnen herplanten. Hang bij het inleveren een kaartje met de naam aan jouw boom. Het inleveren van boompjes bij voorkeur zonder kluit (aarde tussen de wortels) vanwege de beperkte inkuilruimte en om geen extra’s zoals zevenblad, haagwinde (pispotjes) en kweekgras te herplanten.

Voor meer info mail naar bomenhub@lingewaardnatuurlijk.nl of bel Arianne Nas (Boomrijk Lingewaard): 06-20344575 of Ewald Nijenhuis (Lingewaard Natuurlijk): 06-18837356

 

Klik op een foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Hé… Jan van de tuintjes

Hé… Jan van de tuintjes

Zo’n uitroep van twee oud-leerlingen van IKC Pius X geeft je direct een lekker gevoel. Ze herkennen je nog en weten wat je doet. Toch flitste tegelijk iets anders door mijn hoofd. Wat herinneren kinderen zich op latere leeftijd nog van de schooltuin. Hoe werkt zo’n ervaring door, wat wordt onthouden?

Er is in de wereld maar één onderzoek naar die vraag gedaan. Conclusie: na tientallen jaren was bij veel ouderen de schooltuin uit hun jeugd nog springlevend. Ze waren weer begonnen met tuinieren, volgden cursussen en hadden nog sterke herinnering aan boomplantdagen.

Carmen en Lynn, twee jonge meiden van 15 jaar en leerling op het VMBO te Lent vertellen over 5 jaar geleden. Carmen: “Ik heb mijn naambord nog en weet nog precies waar mijn tuintje lag… ik herinner me dat ik de hele dag zat te wachten tot we weer mochten gaan en… werd er heel blij van”. Lynn: “Ik wilde in mijn tuintje altijd onmiddellijk aan de slag en als iemand er doorheen liep dacht ik: oei straks heb ik geen eten. Frietjes op school van de eigen aardappelen eten, was gewoon super”. Beiden geven ze aan dat je zo op een leuke manier leert hoe iets groeit en dat het fijn is om met opa en oma te gaan kijken. Even weg van school vonden ze fijn, maar lezen van de bijbehorende lesjes en af en toe naar uitleg moeten luisteren vonden ze pittig, maar begrepen wel dat het ook in de tuintjes om onderwijs gaat. Allebei zetten ze nog aardbeiplantjes als het zo uitkomt. De vraag is natuurlijk: Hoe denken beide meiden als we weer vijf jaar verder zijn of over 50 jaar! Hoe werkt de schooltuin eigenlijk door op latere leeftijd?

Jan de Moor

Archief van Nieuwsberichten

Boomfeestdag in Lingewaard een groot succes

Boomfeestdag in Lingewaard een groot succes

Op woensdag 16 november 2022 zijn door 350 kinderen van zeven basisscholen in de gemeente Lingewaard onder begeleiding van 50 vrijwilligers 2500 boompjes geplant. Een geweldig resultaat!

Op drie plaatsen in onze gemeente hebben enthousiaste kinderen hard gewerkt en bijna alle boompjes kunnen planten. Dit was op landgoed Groot Holthuizen in Huissen, de Gendtse Waard en bij de biogasvergistingsinstallatie in Bemmel.

Het weer was prachtig en iedereen genoot van de omgeving.

Er is een heg geplant van bijna 400 meter en er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een hardhoutooibos in de Gendtse Polder.

Bij aankomst werd de groep in tweetallen gesplitst, de ene helft begon met planten en de andere ging mee met een natuurgids van Lingewaard Natuurlijk voor de excursie in de omgeving. Halverwege de ochtend was er een korte pauze. Daarna wisselden de groepen. Aan het eind van de ochtend gingen de kinderen weer naar school.

De weesboompjes, boompjes die op een plaats staan waar ze niet kunnen groeien en die op de Natuurwerkdag op 4 november 2022 geoogst zijn, door kinderen van IKC Donatushof, zijn geplant op een plaats waar ze kunnen groeien.
Het appeltje, gesponsord door landwinkel De Woerdt, werd uitgereikt aan het einde van de ochtend en ging er na deze klus gretig in.

Volgend jaar weer? “Ja zeker ” is het antwoord van de kinderen.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

500 boompjes gered door leerlingen basisschool

500 boompjes gered door leerlingen basisschool

“Kan dit niet elke week?” vroegen leerlingen van basisschool Donatushof aan juf Manon. Tijdens de natuurwerkdag op 4 november werkten zij in groepjes samen om boompjes te oogsten. Dat gebeurde bij Doornik Natuurakkers aan de Zandsestraat in Bemmel. Op en langs het pad en tussen de aangeplante fruitboompjes moeten de jonge boompjes (zaailingen) weg voor er gemaaid wordt. Tijdens de feestelijke boomplantdag op woensdag 16 november gaan op drie plaatsen in Lingewaard (andere) scholieren deze boompjes een nieuw plekje geven om uit te groeien.

De begeleiding tijdens de natuurwerkdag was in handen van leerkrachten, (groot)ouders en vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk, Boomrijk Lingewaard en MeerBomenNu. Het is een van de initiatieven van Bomenhub Lingewaard de Veldschuur, onderdeel van de landelijke campagne MeerBomenNu. Doel is om zoveel mogelijk boompjes te redden van de houtversnipperaar. Een volwassen boom neemt ongeveer 25 kg CO2 op per jaar. Op de natuurwerkdag hebben leerlingen 500 boompjes ‘gered’.  Daarmee helpen zij aan het beperken van de CO2 deken die zich rond de aarde heeft gevormd.

Zinvol dus én leuk, want de kinderen werden steeds enthousiaster. Stoere meisjes en jongens konden met moeite gelokt worden naar de pauze met appelsap en koekjes. En soms was ook het afscheid nemen van het ‘eigen’ eikje moeilijk. Een nieuwe vrijwilliger die zich vlak voor 4 november had gemeld via MeerBomenNu verzuchtte: “Wat is dit leuk!”.

Op zondag 27 november kan iedereen in Lingewaard meedoen: tussen 14.00 en 16.00 uur kun je zaailingen uit de eigen tuin, brengen naar Bomenhub de Veldschuur in Bemmel.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Staatsbosbeheer start werkzaamheden Defensiedijk Bemmel

Staatsbosbeheer start werkzaamheden Defensiedijk Bemmel

Maandag 21 november start Staatsbosbeheer met werkzaamheden aan de Defensiedijk in de Bemmelse Waard. Er komen rasters en wildroosters. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de veiligheid en de rust van de grote grazers én de bezoekers aan het gebied. Tijdens de uitvoering blijft de Bemmelse Waard toegankelijk voor publiek. Bij het plaatsen van de wildroosters worden (brom)fietser mogelijk tijdelijk omgeleid via de Waaldijk. De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele weken duren.

De Bemmelse Waard wordt jaarrond begraasd door paarden en runderen. Deze dieren zijn van groot belang voor de natuurontwikkeling en het beheer van dit gebied. Door te grazen, schuren en knabbelen houden de grote grazers het landschap open en maken zij het natuurgebied aantrekkelijk voor planten, andere dieren, insecten en vogels. Zo dragen ze bij aan de natuurontwikkeling in het gebied.

De Defensiedijk is vrij recent opnieuw ingericht. Na de inrichting bleek dat de grazers bij warm weer langdurig op de Defensiedijk stonden. De huidige inrichting maakt het lastig voor (brom)fietsverkeer om voldoende afstand te houden tot de dieren. Voor de veiligheid en rust van de grote grazers én bezoekers wil Staatsbosbeheer deze situatie verbeteren.

De komende weken gaat een aannemer een raster plaatsen aan de voet van de Defensiedijk. Het hekwerk wordt gemaakt van kastanje palen met prikkeldraad. Om er voor te zorgen dat de grote grazers zich vrij kunnen blijven verplaatsen door de hele Bemmelse Waard worden er smalle doorgangen gecreëerd met wildroosters in de weg. Via deze doorgang kunnen de grazers de Defensiedijk oversteken. Door deze werkzaamheden uit te voeren verwacht Staatsbosbeheer dat het veiliger en rustiger wordt voor zowel mens als dier.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Foto: Staatsbosbeheer

Archief van Nieuwsberichten

Vrijwilligers gezocht voor de aanleg van een schoolmoestuin in Huissen.

Vrijwilligers gezocht voor de aanleg van een schoolmoestuin in Huissen.

Lingewaard Natuurlijk is op zoek naar vrijwilligers, die kunnen helpen in de moestuin van landgoed groot Holthuyzen in Huissen. De oude moestuin aan de Hoeve hebben wij verlaten wegens een exotische mierensoort. Wij zijn nu blij met deze nieuwe en veilige locatie waar kinderen in de basisschoolleeftijd een moestuin kunnen onderhouden en de kinderen die al een moestuin hadden verder kunnen tuinieren.  Het educatieve aspect van het schooltuinieren krijgt veel aandacht. Een schoolmoestuin is een middel om kinderen op een leuke en positieve manier dichter bij de natuur te brengen en ze te laten kennismaken met verschillende fasen en aspecten van het groeiproces. Wij bieden hulp bij het moestuinieren voor kinderen. Zo leren ze groente verbouwen op biologische wijze, oogsten, composteren, samenwerken verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor hun tuin.

Deze winter willen wij gebruiken om het perceel geschikt te maken voor het moestuinieren. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen het perceel geschikt te maken en eventueel ook bereid zijn om vanaf april 2023 de kinderen met woord en daad ter zijde te staan om hun kennis en vaardigheid op een hoger niveau te brengen. Interesse?

Meld je aan bij Jac Lamerichs 06-30092145 of info@lingewaardnatuurlijk.nl

Archief van Nieuwsberichten

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Donderdag 15 november 2022, 20:00 – 22:00 uur.

Sporen van een bewogen verleden

Het beeld van de Betuwe beschouwd vanaf de heuvels bij Arnhem en Nijmegen is een wijds en rustgevend landschap. Het enige dat beweegt is de wolkenlucht. Maar dat was wel eens anders. De regio Arnhem-Nijmegen is het meest bewogen landschap van ons land. Letterlijk, doordat ijs en water hier op onvoorstelbare wijze hebben huisgehouden.

Wij nodigen u uit om deze bijzondere lezing bij te wonen. Onze gastspreker is Wim Braakhekke, bioloog en natuurgids. Hij neemt ons mee naar het verre verleden van de Veluwe, Betuwe en Rijk van Nijmegen. Hoe is dit landschap ontstaan? Wat heeft de mens ermee gedaan? Waar zie je dat nog aan? Je ziet het pas als je het weet. Maar als je het weet kijk je voor altijd met andere ogen naar je vertrouwde omgeving.

U bent van harte welkom in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart van 2022-2023 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Vacature coördinator moestuin Huissen

Vacature coördinator moestuin Huissen

Lingewaard Natuurlijk is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor natuureducatie, landschapsontwikkeling, natuurbeleving en natuurbescherming. De Stichting heeft verschillende werkgroepen. Voor de moestuinen in Huissen zoeken wij een coördinator. De activiteiten zijn gericht op basisschoolleerlingen. Het team bestaat uit 6 leden. De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers en onderhoudt de contacten met de kinderen en ouders. De teamleden leren kinderen op ecologische wijze voedsel te telen. Zo proberen wij de kinderen te betrekken bij de leefomgeving en bewustwording te bevorderen. Verantwoordelijkheid, duurzaamheid en respect voor de natuur zijn aandachtspunten.

Wil je graag meehelpen aan de ontwikkeling van de toekomstige generaties in Huissen? Dan is dit iets voor jou! Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om samen te werken met vrijwilligers en kinderen. Interesse? Neem dan gerust contact op met Jac Lamerichs telefoon 06 30092145 of meld je aan via voorzitter@lingewaardnatuurlijk.nl

Klik op een foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten
« Oudere berichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑