Auteur: Webbeheer Lingewaard Natuurlijk (Pagina 1 van 14)

Nog meer weesboompjes (op afspraak) af te halen bij Bomenhub de Veldschuur in Bemmel.

Nog meer weesboompjes (op afspraak) af te halen bij Bomenhub de Veldschuur in Bemmel.

Na de laatste breng-ruil-haaldag in december hebben in Lingewaard al 50 weesboompjes een nieuwe plek gevonden om uit te groeien. Daarna heeft de bomenhub nog zo’n 3000 jonge bomen en struiken ontvangen die ook wachten op zo’n kans. Vrijwilligers gaan op 22 januari al een deel daarvan in Ressen op het kasteelterrein -onderdeel van Park Lingezegen- planten.

Bomenhub Lingewaard de Veldschuur verzamelt jonge weesboompjes en struikjes die op een verkeerde plek stonden, met de bedoeling ze ergens anders een tweede leven te geven. Het is onderdeel van de campagne Meer Bomen Nu, om in het hele land meer bomen aan te planten. Ondersteund door Stichting Boomrijk Lingewaard en Stichting Lingewaard Natuurlijk kan ook in Lingewaard iedereen meedoen aan het vergroenen van de eigen omgeving.  

Hoe werkt het?
Samen oogsten we ongewenste jonge boompjes uit de natuur. We verzamelen ze in een bomenhub, delen ze uit en herplanten ze. Met als resultaat een miljoen of meer extra bomen in Nederland. Naast boompjes uit Lingewaard, zijn er ook boompjes aangevoerd door enthousiaste vrijwilligers die in de wijde omgeving deelnamen aan oogstdagen in natuurgebieden. Er zijn intussen al een paar duizend boompjes ingekuild bij de Veldschuur in Bemmel. Daarom richten we ons nu op het herplanten van die boompjes op plaatsen waar ze kunnen uitgroeien.

Wil je meehelpen met planten? Meld je dan aan bij www.meerbomen.nu als vrijwilliger. Je krijgt automatisch bericht over de activiteiten en je kiest zelf waar je aan meedoet en wanneer.

We zoeken nog meer plantlocaties, meld je aan!
Heb je veel ruimte, bijvoorbeeld een groot grasveld of een weiland waarlangs je een haag van bomen en/of struiken wilt aanplanten, laat het ons weten! Wat schaduwboomjes nodig voor de paardenwei? Ook prima. Geef de tip door aan vrienden en bekenden, ook buiten Lingewaard. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk groen bijkomt in het land en het zou zonde zijn als onze boompjes alsnog in de shredder verdwijnen. Meld je aan bij bomenhub@lingewaardnatuurlijk.nl als je op eigen terrein aan de slag wilt. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer, en hoeveel boompjes je zou willen planten.  

 Je kunt 2022 goed beginnen
Plant een boompje (of meer) en krijg als beloning minder CO2 in de lucht en een grotere biodiversiteit oftewel meer insecten en vogels in een gezonde groene omgeving.

Boompjes afhalen
Maak een afspraak via bomenhub@lingewaardnatuurlijk.nl

Opslag Bomenhub.
Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Excursie: Vliegende wintergasten in het Waterrijk.

Excursie: Vliegende wintergasten in het Waterrijk.

Zondag 16 januari 2022 van 14.00 – 16.30 uur.
 

Het Waterrijk is onderdeel van Park Lingezegen en ligt grotendeels in de gemeente Overbetuwe, maar grenst aan gemeente- Lingewaard en Arnhem. In 2014 is begonnen met de aanleg van dit gebied. Sindsdien is de ontwikkeling snel gegaan en nu is het een van de mooiste vogelgebieden in onze omgeving met roerdompen, blauwborsten, rietzangers, baardmannetjes en kleine en grote karekieten. Er overwinteren veel vogels uit Noord- of Centraal Europa, waar het kouder is dan bij ons. In het Waterrijk kunnen we dan kol- en brandganzen, grote zaagbekken, nonnetjes, kramsvogels en koperwieken aantreffen. Soms zien we zelfs de roodhalsgans of de middelste zaagbek. Een ding is wel zeker, er is altijd wat te beleven in de natuur.

Op zondag 16 januari kunt u mee het Waterrijk in met gidsen van Lingewaard Natuurlijk. De excursie start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Tip: Trek oude kleren en laarzen of stevig schoeisel aan en neem een kijker mee. Kinderen zijn welkom vanaf 6 jaar. Vanaf 13.45 uur verzamelen wij bij de parkeerstrook langs de Kampsestraat dat is tegenover manege De Paardenmaat, Rijkerswoerdsestraat 21 te Arnhem. We wandelen door het bos naar het uitkijkpunt, waar we hopelijk de nodige wintervogels zullen zien. Kosten deelname € 3,- per persoon, kinderen € 1,50. In verband met de coronaregels is aanmelden noodzakelijk. De tocht gaat alleen door als de maatregelen versoepeld worden.

Aanmelden bij: Gijsbert Peelen telefoon 06-10864179 of via info@lingewaardnatuurlijk.nl

 

Archief van Nieuwsberichten

Spitsmuizen in de winter

Spitsmuizen in de winter

Dit exemplaar kwamen we tegen tijdens een wandeling bij fort Pannerden: de spitsmuis. Hoewel heel veel muizen een winterslaap houden, is de spitsmuis een uitzondering hierop. Deze taaie muis blijft de hele winter actief op zoek gaan naar insecten, slakken, wormen en spinnen. Hun speeksel bevat giftige enzymen die hun prooi verlamd, zo heeft de muis rustig de tijd om deze op te eten. Begrijpelijk dat als er een zeer strenge winter komt deze spitsmuizen toch massaal omkomen van de honger.

Het meest opvallende van deze muizen is hun spitse snuit. Met een goed ontwikkeld gehoor en reukvermogen zijn het goede jagers. De ogen zijn daarentegen slecht ontwikkeld en ze hebben een dikke vacht: kenmerken dat spitsmuizen geen knaagdieren zijn maar behoren tot de insecteneters, zoals ook de mol en de egel. Als ze jongen krijgen dan zie je moeder muis rondlopen met een trein aan jongen die elkaar vasthouden. Moeder gaat als een soort blindengeleidehond met haar kroost samen de wijde wereld verkennen. Handig, zo raakt ze haar kinderen niet kwijt.

Sandra Brookman-Bak, natuurgids Lingewaard Natuurlijk

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Verslag van de Heggenvlechtbrigade van Lingewaard Natuurlijk

Verslag van de Heggenvlechtbrigade van Lingewaard Natuurlijk

Inmiddels zijn we met onze brigade gelukkig weer een actievere periode ingeslagen en zijn de eerste meters vlechtend (op 1,5 meter afstand van elkaar…) weer gemaakt.

Het eerste plan was om op een nieuwe locatie in Huissen aan de slag te gaan, bij de Moeshoeve, een moestuincomplex waar educatie van schoolkinderen aan verbonden is. De moestuin draait op vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk.
Edoch, kort voordat we de eerste zaterdag wilden beginnen, kreeg ik de melding dat er ter plaatse sprake is van een plaag van het mediterrane draaigatje…. Nou moet ik erkennen dat dit bepaalde associaties zou kunnen oproepen bij menigeen op het moment dat je je hiermee niet bekend bent. En hoezo een plaag dan?
Er is echter niets sensueels aan dit beestje, Wikipedia schrijft: het mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum) is een mierensoort. Deze uit Zuid-Europa afkomstige exoot gedraagt zich invasief en massale aanwezigheid leidt tot overlastklachten. Deze mierensoort kan nesten van honderden meters graven. Door de massale graafactiviteiten kan bestrating verzakken. Huizen worden binnengedrongen en tuinen kaalgevreten. De benaming draaigatje komt van de door de mier toegepaste manier van verdedigen: eerst bijten en dan het achterlijf naar de wond draaien en er een irriterende stof in spuiten. Omdat koninginnen van een kolonie elkaar tolereren, kunnen nesten van miljoenen dieren ontstaan die een groot oppervlak in beslag nemen. Bestrijding is moeilijk en kan duur zijn.
Om verspreiding tegen te gaan zijn alle activiteiten bij de moestuin voorlopig niet mogelijk…

Daarom besloten om weer verder te gaan met de meidoornheg die om de parkeerplaats staat van het Fort Pannerden in Doornenburg, aangrenzend aan natuurgebied van de Gelderse Poort. Met zelf geoogste hazelaarstaken en wilgenbinders vlechten we in de staken-en-bindersstijl, met een knipoog naar de Midlandstyle. Aan de parkeerzijde van de heg snoeien we de heg bij het vlechten kort op, aan de zijde waar grote grazers staan laten we alle zijtakken staan, waardoor de heg heel breed is en blad en bessen heeft.
Er zijn nog genoeg meters te doen, in totaal wel een 500-600 meter.

Belangrijk: als je een draaigatje ontdekt dien je dit direct te melden. (KAD.nl)

Hans van Berlo, coördinator van de Heggenvlechtbrigade van Stichting Lingewaard Natuurlijk, via heggen@lingewaardnatuurlijk.nl of 06-47391233.

Klik op een foto voor een groter exemplaar en om er doorheen te bladeren.

Archief van Nieuwsberichten

Snoeien in Lingewaard.

Snoeien in Lingewaard.

In november is Lingewaard Natuurlijk weer gestart met het snoeien van hoogstamfruitbomen, het vlechten van meidoorn- en sleedoornhagen en het knotten van wilgen. Dit wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers, die het natuurlijke erfgoed van Lingewaard in stand willen houden respectievelijk uitbreiden. Hierbij wordt elke zaterdag in het seizoen: november – maart, wel een van de genoemde activiteiten uitgevoerd. Zo worden eenmaal per 3 weken ergens wilgen geknot door onze 2 knotgroepen: Bemmel en Huissen. Het knotten van wilgen is noodzakelijk om te voorkomen dat de bomen uitscheuren. Zo is Knotgroep Huissen gestart in en om Park Holthuizen in Huissen. Aanvankelijk zijn basisschoolleerlingen begeleid met het knotten van lage wilgen. Om 3 weken later te beginnen met het “wilgenlaantje”. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gezellige sfeer, ongeacht het weer, waarbij over en weer een grap, hulp of zomaar een stuk gereedschap wordt uitgewisseld. Met menige buurtbewoner die passeert wordt een praatje gemaakt. Zaterdag 18 december hopen we met het wilgenlaantje gereed te komen en beginnen we aan de volgende klus. Een knotdag begint om 09:00 uur als de knotters zich verzamelen op de aangegeven locatie, waar iedereen zich van het juiste gereedschap voorziet: zagen, takkenscharen, ladders en vervolgens aan de slag gaat. Om 10.15 uur wordt er een kop koffie gedronken, aangeboden door een van de aanwonenden waarna de werkzaamheden worden hervat tot 12.00 uur en met een beetje geluk wordt het gezelschap ook nog verrast met een kop soep. De takken die afgezaagd zijn, worden verzameld om daarna afgevoerd te worden om een houtwal te vormen of te verbranden voor de verwarming van kassen.

Wil je ook meedoen? Graag aanmelden via info@lingewaardnatuurlijk.nl

Archief van Nieuwsberichten

Excursie: Spoorzoeken in de Bemmelse polder.

Excursie: Spoorzoeken in de Bemmelse polder.

Zondag 19 december  2021 van 14.00 – 16.00 uur.
 

De winter staat voor de deur en de kortste dag nadert. Een uitgelezen moment om, warm gekleed en met je kijker in de handschoenen, de polder te verkennen. Op zoek naar sporen die het leven achter laat.  Vooral de bevers zijn prominent aanwezig, maar de sporen van reeën, vossen, vogels en zelfs dassen kunnen gevonden worden op de kale grond. Met gidsen van Lingewaard Natuurlijk gaan we op zoek naar deze diersporen. We speuren op de grond naar pootafdrukken van das en vos en bekijken de verschillen met die van een hond. We zoeken bever- en reeënsporen om ons heen en kijken uit naar kramsvogels en koperwieken die nu in het land zijn, net als de in de weilanden grazende kolganzen. Misschien ontdekken we wel een enkele toendrarietgans, wat vroege brandganzen of de zeldzame roodhalsgans? Vergeet ook de planten niet, met hun verdorde staketsels vormen zij fraaie silhouetten in het landschap en geven het een winterse aanblik. De diverse soorten zijn nog prima herkenbaar. Op naar buiten, even een frisse neus halen!

Vanaf 13.30 uur verzamelen we in de Veldschuur aan de Sportlaan 1M te Bemmel. De tocht start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Kosten deelname €3,- kinderen €1,50 en zijn welkom vanaf 6 jaar. Tip: laarzen aan, kijker en fototoestel mee. In verband met de huidige coronaregels graag 24 uur voor de start aanmelden via excursies@lingewaardnatuurlijk.nl of via Gijsbert Peelen 06-10864179.

Archief van Nieuwsberichten

Informatie van Staatsbosbeheer over vegetatiebeheer in de Klompenwaard.

Informatie van Staatsbosbeheer over vegetatiebeheer in de Klompenwaard.

Wij zijn erg blij dat Staatsbosbeheer het vegetatiebeheer in de Klompenwaard meldt. Zo zijn jullie op de hoogte van de activiteiten, die wij graag met jullie delen.

Staatsbosbeheer zal binnenkort starten met het vegetatiebeheer in de Klompenwaard. Dit betekent dat een deel van de bomen en struiken verwijderd gaat worden.

In heel Nederland is vastgelegd wat waar mag groeien in de uiterwaarden in verband met voldoende doorstroming voor de hoogwaterveiligheid. Dit is vastgelegd in de Vegetatielegger of in een Waterwetvergunning. Voor de Klompenwaard is in 1997 een vergunning aangevraagd. Staatsbosbeheer is als eigenaar wettelijk verplicht om te voldoen aan de in deze vergunning vastgelegde maximale vegetatie. Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er te veel vegetatie aanwezig is in de vorm van bomen en struiken. Om weer te voldoen aan de vergunning moet Staatsbosbeheer deze vegetatie verwijderen.

Naar verwachting zal eind 2021 / begin 2022 een deel van de houtige opslag worden verwijderd. Op de kaart in de bijlage van dit bericht wordt de werklocatie aangeduid met een gekleurd kader. Om te voldoen aan de vergunning van Rijkswaterstaat zal er op termijn nog meer vegetatie verwijderd moeten worden. Staatsbosbeheer onderzoekt of met een aangepaste inrichting meer vegetatie mag blijven staan.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u deze stellen door te reageren op dit bericht of door contact op te nemen via onderstaande contactinformatie. Graag ook een CC naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

Vriendelijke groet,
Daan Meeuwissen
Boswachter Publiek | Staatsbosbeheer Rivierengebied Oost
Ooijse Bandijk 36B | 6576 JE | Ooij
D.meeuwissen@staatsbosbeheer.nl

image001.png

 

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Duurzaam: start met goede voornemens!

Duurzaam: start met goede voornemens!

“Mam, er zijn nu milieuvriendelijkere verpakkingen met melk die geen plastic draaidop meer hebben!” Ergens moet ik lachen, want nog niet zo lang geleden waren alle zuivelpakken zonder plastic dop. “Wist jij dat je vroeger de melk in een glazen fles kon kopen?” geef ik als tegen antwoord gevolgd door een stilte en gefronste wenkbrauwen.

Gooiden we vroeger al het afval in dezelfde afvalbak, nu sorteren we het. Prachtig, maar aan de andere kant is tegenwoordig de hoeveelheid plastic per persoon explosief gestegen. Maar liefst 40% van alle plastic producten worden al binnen een maand weggegooid.

Ik heb besloten mijn duurzame voornemens voor 2022 vast te leggen. Kleine en grote veranderingen die te doen zijn. Wat suggesties: kijk eens rond wat er allemaal in een duurzame verpakking te koop is, bespaar op je energierekening met wat ingrepen in je woning, plan bewuster je vakantie en pak eens wat vaker de fiets. Kun je iets 2e hands kopen? Waarom dan niet! Daag jezelf uit en kom ook met groene voornemens.

Sandra Brookman-Bak, natuurgids Lingewaard Natuurlijk

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Actie Meer Bomen Nu

Actie Meer Bomen Nu

Kom op zaterdag 11 december weefboompjes brengen, halen of ruilen

Op zaterdag 11 december is Bomenhub Lingewaard Veldschuur van 13.00 tot 15.00 uur weer geopend. Nu niet alleen om weesboompjes te brengen, maar ook om ze gratis op te halen of te ruilen. Er staan al bijna 150 boompjes en struikjes te wachten op een nieuwe tuin, de geweldige opbrengst van de eerste actiedag in november.

 Goede oogst eerste actiedag
De eerste actiedag begint feestelijk, met muziek van Drumfanfare Eska. De aubade is bedoeld voor het bezoek van Sinterklaas, maar geeft meteen een vrolijke sfeer op het terrein waar de weesboompjes ingezameld worden. Al snel blijkt dat mensen met een volgeladen kattenbak, volle fietstassen of een aanhangwagen de weg naar het inzamelpunt bij De Veldschuur weten te vinden.

Iemand uit Gendt komt zelfs een kruiwagen halen, omdat hij in de achterbak zoveel te brengen heeft. En mochten we belangstelling hebben: “Thuis staan nog bessen, kruisbessen en frambozenstruiken die weg moeten.”

Tijdelijke opslag in schoolmoestuintjes
Bomenhub Lingewaard Veldschuur mag de schoolmoestuintjes bij De Veldschuur aan de Sportlaan gebruiken om de boompjes tijdelijk op te slaan. Vrijwilligers kuilen ze zolang in als bescherming tegen uitdroging. Tijden de eerste actiedag raken de eerste drie rijen tuintjes vol met essen, kornoeljes, eikjes, esdoorns, vlinderstruiken, seringen en zelfs een vrij grote notenboom.

 Reacties van belangstellenden zijn positief: “Nu weet ik een plek in de buurt om mijn kleine boompjes een kans te geven. Ik krijg het niet over mijn hart om ze op te knippen in de groenbak.”

Actiedag brengen, halen of ruilen
We willen inwoners van Lingewaard stimuleren meer groen in hun tuin te zetten. Daarom gaan we deze keer niet alleen weesboompjes verzamelen, maar vooral ook ruilen en GRATIS weggeven. Heb je nog plek en tijd om wat te planten voor de kerstdagen? Kom dan zaterdag 11 december tussen 13.00 uur  en 15.00 uur bij De Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel om te kijken of er een geschikt weesboompje bij is.

Tip: Als je een specifieke of grotere boom of struik wilt, kijk dan eens bij een Lingewaardse kweker of hovenier. De ouderwetse kweepeer (Cydonia oblonga) heeft  bijvoorbeeld prachtige gele bloemen, eetbare vruchten en is aantrekkelijk voor bijen en vogels.

 Meer informatie?
Lingewaard Natuurlijk en de Boomrijk Lingewaard organiseren de Bomenhub Lingewaard Veldschuur. De bomenhub is een onderdeel van de campagne Meer Bomen Nu.

Kijk op de websites van: Lingewaard Natuurlijk of Boomrijk Lingewaard

Vragen kun je mailen naar: bomenhub@lingewaardnatuurlijk.nl

Opslag bomenhub.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag in Lingewaard.

Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag in Lingewaard.

Op 5 november heeft Lingewaard Natuurlijk in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland de Natuurwerkdag georganiseerd. Leerlingen van basisschool,  IKC de Donatushof uit Bemmel en IKC De Tichelaar uit Gendt hebben meegedaan met de natuurwerkdag. In totaal waren er 120 kinderen met meer dan 30 begeleiders.

De leerlingen van de Donatushof kwamen met hun begeleiders naar Park Holthuizen in Huissen. Daar werd laag geknot. Laag knotten is nodig omdat de kruinen anders te zwaar worden waardoor de stam van de knotwilg barst. Er werd om en om geknot, zodat de insecten hun weg terugvinden. Als alle knotwilgen tegelijk geknot worden, komen de insecten niet meer, zij zoeken dan een andere plek. Leerlingen van beide scholen kregen instructie over hoe te werken met het gereedschap. Ze werden voorzien van helm, beschermbril en werkhandschoenen. Daarna gingen ze enthousiast aan het werk. De leerlingen van IKC De Tichelaar uit Gendt waren ook erg enthousiast. In de Ward in Bemmel is de opslag verwijderd, omdat de Ward anders helemaal dicht groeit en dan komen bomen in de knel. Er is veel werk verzet en het was gezellig werken met jong en oud.  

Voor hun inzet kregen alle leerlingen een heerlijke appel, gesponsord door Landwinkel De Woerdt. Deze activiteit heeft zoveel positieve reacties bij de leerlingen te weeg gebracht, dat Lingewaard Natuurlijk deze activiteit in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland jaarlijks wil organiseren.

Begeleiders, leerlingen, allemaal bedankt voor deze fantastische ervaring!

 

Klik op een foto voor een groter exemplaar en om er doorheen te bladeren.

Archief van Nieuwsberichten
« Oudere berichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑