Tag: landschap

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

De lezing op 28 april begon met een terugblik in de geschiedenis. Het ontstaan van landschappen werd in een sneltreinvaart gepresenteerd. De ruilverkaveling, de aanleg van wegen, het winnen van delfstoffen en de verstedelijking, hebben een forse impact op het landschap gehad. Veel heggen en andere landschapselementen verdwenen uit ons landschap. Dus wordt het tijd om samen te werken aan een stukje herstel. De lezing gaf een inkijkje in de totstandkoming van het herstelplan (Deltaplan voor het Landschap) zoals dat in de Ooij is uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld. In Lingewaard is in 2019 gestart met een inventarisatie door vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk van alle nog aanwezige landschapselementen (op de pagina inventarisatie landschap staat een link naar de database). Ook hebben studenten van de Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de kansen in Lingewaard. Het onderzoek, de lezing en de inbreng van degenen die op de lezing op 28 april aanwezig waren hebben veel adviezen opgeleverd, zoals:

  • Samenwerking met alle partijen -die in het landschap actief zijn- is belangrijk.
  • Landschapselementen zoals heggen en singels met elkaar verbinden is heel belangrijk. Dat geeft een boost voor de natuur. Inheemse planten en dieren zullen weer in aantal toenemen.
  • Het herstel van landschapselementen in Lingewaard blijft een aandachtspunt. Voorbeelden zijn: Park Lingezegen, Doornik Natuurakkers, het Project Agroforestry Regio Nijmegen, dorpsontwikkelingsplannen, bloemrijke akkerranden.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Informatieavond over het herstel van hoogstam- en knotbomen

Informatieavond over het herstel van hoogstam- en knotbomen

Maandag 4 oktober 2021 aanvang 20.00 uur in de Veldschuur.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland start in samenwerking met  Lingewaard Natuurlijk en de gemeente Lingewaard een grote opknapbeurt van hoogstam- en knotbomen in het buitengebied van Lingewaard.

 Op maandag 4 oktober is hierover een informatieavond in de Veldschuur aan de Sportlaan 1 M in Bemmel. De avond start om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond of projectdeelname kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/hoogstam-lingewaard.  Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.

De aanleiding voor deze opknapbeurt is de Landschapsinventarisatie, die Lingewaard Natuurlijk heeft uitgevoerd. Er zijn prachtige juweeltjes in het landschap ontdekt, maar ook elementen die verwaarloosd zijn. Zie Inventarisatie Landschap.
Tijdens de informatieavond op 4 oktober worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd. De projectleider van SLG geeft dan een toelichting over het project; wegwerken van achterstallig onderhoud aan hoogstam- en knotbomen. Dankzij subsidie van de gemeente en de provincie kan dit uitgevoerd worden. Geïnteresseerde eigenaren kunnen zich op de informatieavond aanmelden.

De voorwaarden zijn:

  • Bomen zijn tenminste 20 centimeter dik op 1,50 meter hoogte van de grond;
  • Hoogstambomen zijn onderdeel van een boomgaard van tenminste tien fruitbomen;
  • Knotbomen staan geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen;
  • De eigenaar heeft afgelopen vijf jaar geen subsidie ontvangen voor aanleg of beheer.

Voor informatie: Freek Aalbers tel. 06-53275254 f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl. of www.landschapsbeheergelderland.nl.

Archief van Nieuwsberichten

Nieuwe ontwikkelingen in de Gendtse Waard.

Nieuwe ontwikkelingen in de Gendtse Waard.

Het terrein ten noorden van de zandklasseerinstallatie in de Gendtse Waard is ingericht voor de aanplant en ontwikkeling van het hardhoutooibos. Komend najaar worden groepen met inheemse plantsoorten zoals wilde appel, zomereik, fladderiep, zoete kers, meidoorn, sleedoorn en hondsroos aangeplant. In het toekomstige bos wordt ook een vogelkijkhut geplaatst. Vanuit deze vogelkijkhut heeft de bezoeker vanuit een beschutte plek een mooi uitzicht over het Vossegat en de aanwezige watervogels. Het ontwerp voor de vogelkijkhut wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met lokale natuurorganisaties. De planning is om de vogelkijkhut eind dit jaar te plaatsen. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen, zie Nieuwsflits, Gendtse Waard,  2 augustus 2021.

 

Archief van Nieuwsberichten

Wat gebeurt er in de Gendtse Waard?

Wat gebeurt er in de Gendtse Waard?

Deze nieuwsflits biedt een inkijkje in de veranderingen die momenteel plaatsvinden in de Gendtse Waard.

Nieuwsflits Gendtse Waard – juni 2021

Archief van Nieuwsberichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑