Tag: landschap

Graspieper als wegwijzer naar optimaal maaibeheer 

Graspieper als wegwijzer naar optimaal maaibeheer 

Geïnspireerd door onderzoek in Duitsland werd in 2023 het broedgedrag van graspiepers in de Ambtswaard uitgebreid in beeld gebracht, met als doel het maaibeheer hierop af te stemmen.

Het beheer bestaat eruit om tijdens het broedseizoen grasstroken van tien meter breed ongemoeid te laten op plekken waar de meeste nesten worden aangetroffen.  Zo kunnen graspiepers daar rustig hun jongen grootbrengen en kansrijk aan een tweede legsel beginnen. Behalve op de graspiepers letten we ook op andere vogels, zoals de gele kwikstaart en de veldleeuwerik en natuurlijk ook op de klassieke weidevogels, de kievit, de tureluur en de grutto.

Allereerst spraken we af om ieder perceel minimaal één keer en maximaal twee keer te maaien. Frank Majoor (onderzoeker bij SOVON) begon eind maart met vijftien telrondes, die elke keer vier tot vijf uren duurden. Op basis van de bevindingen zijn er gaandeweg over een lengte van 1,6 kilometer elf stroken aangelegd, plus een stukje weiland waarop de allermeeste vogels bleken te nestelen. Samen met een strook langs de Defensiedijk creëerden we (met beheerder Frank Houterman) een oppervlak van ongeveer drie hectare zeer vogelvriendelijk gebied. Voeg daarbij de groeiende kruidenrijkdom van het grasland en je komt dicht in de buurt van weelde.

Uiteraard kunnen we deze weelde onderbouwen met getallen: we ringden 16 graspiepers, 9 gele kwikstaarten en 10 veldleeuweriken en noteerden 12 paar broedende kieviten en 2 paar tureluurs. Slotsom is dat we trots zijn op dit resultaat en weten dat er nog heel veel te ontdekken valt. We gaan dus doelbewust door!

06-03-2024 Bericht en foto: Louis Dolmans – Stichting Doornik Natuurakkers

In de nieuwsbrief van K3DELTA van maart 2024 is meer te lezen over deze en andere werkzaamheden in de Bemmelse Waard.

Samen met Lingewaard Natuurlijk meer natuur in je leefomgeving

Samen met Lingewaard Natuurlijk meer natuur in je leefomgeving

Lingewaard Natuurlijk is bezig met een idee om meer biodiversiteit in onze leefomgeving te realiseren. Dat kan al in je eigen tuin, op je terras of je balkon. Daarvoor zijn wij op zoek naar geïnteresseerden die daarmee samen met ons aan de slag willen.

Iedere week lees of hoor je wel iets over biodiversiteit. Vaak gaat het om grote projecten die soms ver van ons afstaan. Maar hoe tof zou het zijn om in je eigen leefomgeving de biodiversiteit te versterken? Denk hierbij aan je eigen tuin of balkon. Vanuit Stichting Lingewaard Natuurlijk willen we graag samen met wijkplatforms en andere geïnteresseerden kijken hoe jij de biodiversiteit van je eigen leefomgeving kunt versterken.

We zijn daarom op zoek naar geïnteresseerden die samen met ons aan de slag willen gaan met de biodiversiteit van hun eigen leefomgeving. Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen aan dit project? Stuur dan een mail naar: werkgroeplandschap@lingewaardnatuurlijk.nl

Thijs Oonk, werkgroep landschap SLN

Kleine vuurvlinder

Planters gevraagd voor aanplant heggen in Lingewaard en Millingerwaard

Planters gevraagd voor aanplant heggen in Lingewaard en Millingerwaard

Tot en met vorig plantseizoen stond al 6,2 km aan heggen in de grond, waar we toen best blij mee waren. Heel trots zijn we op de 4,5 km de die daar komend plantseizoen bij gaat komen. De struikjes zijn al besteld. Onze boeren nodigen uiteraard familie, vrienden en bekenden uit om te helpen, maar een aantal van heeft zo’n grote partijen voor de boeg dat ze best nog wat handen kunnen gebruiken.

Wij vragen jullie daarom om hulp en willen jullie graag verwelkomen op drie locaties. We verzamelen om 09.30 uur en gaan weer huiswaarts rond 16.00. Bij aankomst wordt uitleg gegeven over de methode van planten en kan iets worden verteld over de locatie. De locaties zijn:

  1. Op 24 november aanstaande bij Peter van Erp, aan de Ressensestraat 21, Ressen, waar we met een vernuftige kleinschalige plantmachine aan de slag gaan. De hulp omvat bediening van de machine, voorbereiding en nazorg. Laat je verrassen.
  2. Op 25 november, 2 december en 9 december bij Theo Hubers, aan de Parkdreef 2, te Huissen, waar zowel machinaal als in sleuven wordt geplant. Hier word je omgeven door park Holthuizen en adem je direct doorleefde natuur in.  
  3. Op 2 december bij Claudia Rudorf, aan de Zeelandsestraat 21, Millingen aan de Rijn. Je draagt er je steentje bij aan de ontwikkeling van uitgekiende agroforestry- en voedselbosprojecten en treft er een overweldigende variatie in toekomstig voedsel. Meer informatie vind je op www.biesterhof.nl

Op 23 november kunnen we op elk van deze drie projecten ook nog hulp gebruiken bij het sorteren en/of het opkuilen van plantmateriaal. 

Wij vragen iedereen die komt stevige schoenen, dan wel laarzen aan te trekken, stevige handschoenen mee te nemen en een eigen schop of spade. Wij zorgen zelf voor de aanwezigheid van voldoende reservemateriaal, inclusief stevige handschoenen. Net zoals voorheen vragen wij jullie ook zelf een lunchpakket mee te nemen en een flesje water om zo nu en dan en slokje te nemen. Voor koffie en thee, de spreekwoordelijke kop soep en verdere hapjes en versnaperingen zorgen de gastheren en gastvrouwen. Het is onze ervaring dat ze jullie verwennen.

Terug naar onze uitnodiging: laat ons, via Theo Dhont theodhont@gmail.com, graag per omgaande weten wanneer je kunt. Bij voorbaat dank daarvoor. Wij zien weer uit naar ouderwets gezellige dagen!

Dank en groet, Louis Dolmans

Zie HIER voor meer informatie over dit project via de website van Doornik Natuurakkers. 

Stichting Lingewaard Natuurlijk is een energieboswachter rijker

Stichting Lingewaard Natuurlijk is een energieboswachter rijker

Door de Gelderse Natuur en Milieufederatie werd het afgelopen jaar een cursus georganiseerd voor energieboswachters, een training die Jos van Betuw – actief bij Stichting Lingewaard Natuurlijk – met succes heeft gevolgd. Als ‘burgerexpert’ kan hij nu conceptplannen voor wind- en zonneparken beoordelen op ecologische kwaliteit en helpen de plannen te verbeteren.

Wat houdt dat precies in? Een energieboswachter kan plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit; kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit op deze terreinen; risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

Jos: “Ik kan bij nieuwe zon- en windprojecten gericht inbreng geven voor het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Hopelijk leidt dat tot betere plannen!”

Lees meer op de site van de Natuur en Milieu Gelderland.

Foto: Natuur en Milieu Gelderland

Alle werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief in het Plaksche Veld in Bemmel.

Alle werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief in het Plaksche Veld in Bemmel.

De werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk hebben afgelopen zaterdag 11 maart 2023 het winterseizoen afgesloten met een gezamenlijke klusdag in het natuurgebied Plaksche Veld. Dit is onderdeel van Park Lingezegen. Ongeveer 30 vrijwilligers hebben op een zonnige winterdag heerlijk geklust en het gebied weer mooier gemaakt.

In de wintermaanden zijn de werkgroepen van Lingewaard Natuurlijk actief met het onderhoud en beheren van natuur en landschappelijke elementen.

De hoogstambrigade houdt zich bezig met het snoeien van veelal oude boomgaarden. Op verschillende plaatsen in de gemeente worden de oude fruitbomen onderhouden. Het snoeien is gericht op een goed evenwicht tussen groei en vruchtdracht. De hoogstamboomgaarden worden gewaardeerd als cultuurhistorische monumenten in het landschap. De knotgroepen zorgen er jaarlijks voor dat vele knotwilgen in de gemeente ontdaan worden van hun kruin, onder andere op de Defensiedijk. Dit is belangrijk om de knotwilgen als landschappelijk element in stand te houden en waardevolle elementen in het Betuwse landschap. De heggenvlechtbrigade heeft afgelopen winter een lange heg rondom de boomgaard gevlochten. De heg is met behulp van staken gevlochten tot een afrastering. Tot de komst van het prikkeldraad werden de gevlochten heggen gebruikt als afrastering om vee binnen en wild buiten het weiland te houden. Nu wordt het op Plaksche Veld een eldorado voor vogels. De werkgroep Plaksche Veld beheert een natuurgebied.

Jaarlijks sluiten de werkgroepen het seizoen af met een gezamenlijke klusdag. Dit jaar dus op het Plaksche Veld. De vrijwilligers hebben zaterdag staken gerooid van de hazelaars en wilgen verzameld om een takkenril te maken. Maar ook het maaisel dat op hopen stond, verspreid onder de fruitbomen. En de appel- en perenbomen gesnoeid.

Na een intensieve ochtend -waarin heel veel werk is verzet- hebben de vrijwilligers de klusochtend afgesloten met erwtensoep en spek. Het was een geslaagde en bovenal gezellige dag.  Wil je ook wel eens helpen, laat het dan weten en stuur een bericht naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

 

 

Archief van Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Bemmelse Waard

Nieuwsbrief Bemmelse Waard

De zandwinning in de Bemmelse Waard vordert gestaag, en daarmee ook de herinrichting van het gebied. De Gelderse Poort, waar de Bemmelse Waard deel van uitmaakt, ontwikkelt zich tot een hotspot voor natuur en natruuliefhebbers. Lees meer over de nieuwste ontwikkelingen in de Bemmelse Waard in deze nieuwsbrief van K3.

 

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Hoe communiceren vissen?

Hoe communiceren vissen?

Woensdag 22 februari 2023, 20:00 uur (toegang gratis).

Hoe communiceren vissen?

In het winterseizoen verzorgt Stichting Lingewaard Natuurlijk regelmatig lezingen in de Veldschuur in Bemmel. De activiteit op 22 februari is geen lezing, maar dan wordt er aandacht besteed aan “vissentaal”.  Hoe goed kunnen vissen zien en horen? Hebben al die kleuren van tropische vissen een betekenis? En vooral: hoe communiceren vissen eigenlijk met elkaar?  Die vragen gaat bioloog Max Janse, curator van de Ocean van Burgers Zoo beantwoorden. Zijn verhaal kunnen we volgen via een groot beeldscherm.
U bent van harte welkom om te komen kijken in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. 

 

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Donderdag 15 november 2022, 20:00 – 22:00 uur.

Sporen van een bewogen verleden

Het beeld van de Betuwe beschouwd vanaf de heuvels bij Arnhem en Nijmegen is een wijds en rustgevend landschap. Het enige dat beweegt is de wolkenlucht. Maar dat was wel eens anders. De regio Arnhem-Nijmegen is het meest bewogen landschap van ons land. Letterlijk, doordat ijs en water hier op onvoorstelbare wijze hebben huisgehouden.

Wij nodigen u uit om deze bijzondere lezing bij te wonen. Onze gastspreker is Wim Braakhekke, bioloog en natuurgids. Hij neemt ons mee naar het verre verleden van de Veluwe, Betuwe en Rijk van Nijmegen. Hoe is dit landschap ontstaan? Wat heeft de mens ermee gedaan? Waar zie je dat nog aan? Je ziet het pas als je het weet. Maar als je het weet kijk je voor altijd met andere ogen naar je vertrouwde omgeving.

U bent van harte welkom in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart van 2022-2023 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Nieuws over de voortgang van het werk in de Gendtse Waard.

Nieuws over de voortgang van het werk in de Gendtse Waard.

Lingewaard Natuurlijk, Staatsbosbeheer en Rodruza zijn hierbij betrokken.

Er komt hopelijk dit jaar een vogelkijkhut met uitzicht op het Vossegat.  

Onderaan de Waaldijk komt een vrijliggend fietspad. De verwachting is dat de uitvoering van de fietsstraat in 2023 kan beginnen.

Lees meer in de Nieuwsbrief Gendtse Waard

Archief van Nieuwsberichten

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

De lezing op 28 april begon met een terugblik in de geschiedenis. Het ontstaan van landschappen werd in een sneltreinvaart gepresenteerd. De ruilverkaveling, de aanleg van wegen, het winnen van delfstoffen en de verstedelijking, hebben een forse impact op het landschap gehad. Veel heggen en andere landschapselementen verdwenen uit ons landschap. Dus wordt het tijd om samen te werken aan een stukje herstel. De lezing gaf een inkijkje in de totstandkoming van het herstelplan (Deltaplan voor het Landschap) zoals dat in de Ooij is uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld. In Lingewaard is in 2019 gestart met een inventarisatie door vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk van alle nog aanwezige landschapselementen (op de pagina inventarisatie landschap staat een link naar de database). Ook hebben studenten van de Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de kansen in Lingewaard. Het onderzoek, de lezing en de inbreng van degenen die op de lezing op 28 april aanwezig waren hebben veel adviezen opgeleverd, zoals:

  • Samenwerking met alle partijen -die in het landschap actief zijn- is belangrijk.
  • Landschapselementen zoals heggen en singels met elkaar verbinden is heel belangrijk. Dat geeft een boost voor de natuur. Inheemse planten en dieren zullen weer in aantal toenemen.
  • Het herstel van landschapselementen in Lingewaard blijft een aandachtspunt. Voorbeelden zijn: Park Lingezegen, Doornik Natuurakkers, het Project Agroforestry Regio Nijmegen, dorpsontwikkelingsplannen, bloemrijke akkerranden.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑