Tag: landschap

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Lezing over het landschap: Sporen van een bewogen verleden

Donderdag 15 november 2022, 20:00 – 22:00 uur.

Sporen van een bewogen verleden

Het beeld van de Betuwe beschouwd vanaf de heuvels bij Arnhem en Nijmegen is een wijds en rustgevend landschap. Het enige dat beweegt is de wolkenlucht. Maar dat was wel eens anders. De regio Arnhem-Nijmegen is het meest bewogen landschap van ons land. Letterlijk, doordat ijs en water hier op onvoorstelbare wijze hebben huisgehouden.

Wij nodigen u uit om deze bijzondere lezing bij te wonen. Onze gastspreker is Wim Braakhekke, bioloog en natuurgids. Hij neemt ons mee naar het verre verleden van de Veluwe, Betuwe en Rijk van Nijmegen. Hoe is dit landschap ontstaan? Wat heeft de mens ermee gedaan? Waar zie je dat nog aan? Je ziet het pas als je het weet. Maar als je het weet kijk je voor altijd met andere ogen naar je vertrouwde omgeving.

U bent van harte welkom in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart van 2022-2023 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Nieuws over de voortgang van het werk in de Gendtse Waard.

Nieuws over de voortgang van het werk in de Gendtse Waard.

Lingewaard Natuurlijk, Staatsbosbeheer en Rodruza zijn hierbij betrokken.

Er komt hopelijk dit jaar een vogelkijkhut met uitzicht op het Vossegat.  

Onderaan de Waaldijk komt een vrijliggend fietspad. De verwachting is dat de uitvoering van de fietsstraat in 2023 kan beginnen.

Lees meer in de Nieuwsbrief Gendtse Waard

Archief van Nieuwsberichten

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

De lezing op 28 april begon met een terugblik in de geschiedenis. Het ontstaan van landschappen werd in een sneltreinvaart gepresenteerd. De ruilverkaveling, de aanleg van wegen, het winnen van delfstoffen en de verstedelijking, hebben een forse impact op het landschap gehad. Veel heggen en andere landschapselementen verdwenen uit ons landschap. Dus wordt het tijd om samen te werken aan een stukje herstel. De lezing gaf een inkijkje in de totstandkoming van het herstelplan (Deltaplan voor het Landschap) zoals dat in de Ooij is uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld. In Lingewaard is in 2019 gestart met een inventarisatie door vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk van alle nog aanwezige landschapselementen (op de pagina inventarisatie landschap staat een link naar de database). Ook hebben studenten van de Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de kansen in Lingewaard. Het onderzoek, de lezing en de inbreng van degenen die op de lezing op 28 april aanwezig waren hebben veel adviezen opgeleverd, zoals:

  • Samenwerking met alle partijen -die in het landschap actief zijn- is belangrijk.
  • Landschapselementen zoals heggen en singels met elkaar verbinden is heel belangrijk. Dat geeft een boost voor de natuur. Inheemse planten en dieren zullen weer in aantal toenemen.
  • Het herstel van landschapselementen in Lingewaard blijft een aandachtspunt. Voorbeelden zijn: Park Lingezegen, Doornik Natuurakkers, het Project Agroforestry Regio Nijmegen, dorpsontwikkelingsplannen, bloemrijke akkerranden.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Informatieavond over het herstel van hoogstam- en knotbomen

Informatieavond over het herstel van hoogstam- en knotbomen

Maandag 4 oktober 2021 aanvang 20.00 uur in de Veldschuur.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland start in samenwerking met  Lingewaard Natuurlijk en de gemeente Lingewaard een grote opknapbeurt van hoogstam- en knotbomen in het buitengebied van Lingewaard.

 Op maandag 4 oktober is hierover een informatieavond in de Veldschuur aan de Sportlaan 1 M in Bemmel. De avond start om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond of projectdeelname kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/hoogstam-lingewaard.  Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.

De aanleiding voor deze opknapbeurt is de Landschapsinventarisatie, die Lingewaard Natuurlijk heeft uitgevoerd. Er zijn prachtige juweeltjes in het landschap ontdekt, maar ook elementen die verwaarloosd zijn. Zie Inventarisatie Landschap.
Tijdens de informatieavond op 4 oktober worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd. De projectleider van SLG geeft dan een toelichting over het project; wegwerken van achterstallig onderhoud aan hoogstam- en knotbomen. Dankzij subsidie van de gemeente en de provincie kan dit uitgevoerd worden. Geïnteresseerde eigenaren kunnen zich op de informatieavond aanmelden.

De voorwaarden zijn:

  • Bomen zijn tenminste 20 centimeter dik op 1,50 meter hoogte van de grond;
  • Hoogstambomen zijn onderdeel van een boomgaard van tenminste tien fruitbomen;
  • Knotbomen staan geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen;
  • De eigenaar heeft afgelopen vijf jaar geen subsidie ontvangen voor aanleg of beheer.

Voor informatie: Freek Aalbers tel. 06-53275254 f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl. of www.landschapsbeheergelderland.nl.

Archief van Nieuwsberichten

Nieuwe ontwikkelingen in de Gendtse Waard.

Nieuwe ontwikkelingen in de Gendtse Waard.

Het terrein ten noorden van de zandklasseerinstallatie in de Gendtse Waard is ingericht voor de aanplant en ontwikkeling van het hardhoutooibos. Komend najaar worden groepen met inheemse plantsoorten zoals wilde appel, zomereik, fladderiep, zoete kers, meidoorn, sleedoorn en hondsroos aangeplant. In het toekomstige bos wordt ook een vogelkijkhut geplaatst. Vanuit deze vogelkijkhut heeft de bezoeker vanuit een beschutte plek een mooi uitzicht over het Vossegat en de aanwezige watervogels. Het ontwerp voor de vogelkijkhut wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met lokale natuurorganisaties. De planning is om de vogelkijkhut eind dit jaar te plaatsen. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen, zie Nieuwsflits, Gendtse Waard,  2 augustus 2021.

 

Archief van Nieuwsberichten

Wat gebeurt er in de Gendtse Waard?

Wat gebeurt er in de Gendtse Waard?

Deze nieuwsflits biedt een inkijkje in de veranderingen die momenteel plaatsvinden in de Gendtse Waard.

Nieuwsflits Gendtse Waard – juni 2021

Archief van Nieuwsberichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑