Tag: lezingen

Lezing 18 november: Romke van de Kaa over bodemleven

Lezing 18 november: Romke van de Kaa over bodemleven

Romke van de Kaa tuiniert en woont op het landgoed Hof te Dieren. Hij genoot zijn tuinopleiding in Engeland en schreef onder andere het boek ‘Verwilderen’, een pleidooi voor een natuurlijker manier van tuinieren. In 2020 volgde ‘De onderwereld van de tuin’. Dat laatste boek is het onderwerp van zijn lezing.

Naast een tuin boven de grond die bevolkt wordt door planten, vogels en insecten bevindt zich onder het maaiveld een even belangrijke wereld waarin wormen, schimmels, bacteriën en een hele staalkaart van wonderlijke wezens de scepter zwaaien. Dat deze onderwereld bestaat weten we allemaal, maar hoe belangrijk hij is voor het bovengrondse leven beseffen we niet dagelijks. En wat maar weinigen weten is dat alle ondergrondse levensvormen druk met elkaar communiceren via een chemische taal die door alle levensvormen wordt verstaan. Je zou het een soort ondergronds Esperanto kunnen noemen.

Romke van de Kaa zal proberen ons een indruk te geven van alle ondergrondse rijkdom. Hij hoopt op samenspraak met het publiek en staat open voor discussie, vragen en zelfs (met mate) voor denigrerende opmerkingen. Zijn betoog mag onderbroken worden waardoor er hopelijk een levendige middag ontstaat.

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op zaterdagmiddag 18 november 2023 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 13:30 uur, aanvang 14:00 uur. Kosten zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Foto: Romke van de Kaa

Lezing 10 oktober: Bomen voor een gezonde leefomgeving

Lezing 10 oktober: Bomen voor een gezonde leefomgeving

Onze leefomgeving staat steeds meer onder druk. Hoe kunnen we, ook voor de komende generaties, een gezonde leefomgeving bereiken en behouden? Over de rol van bomen daarbij  kan Koen van de Griendt, trainer met praktijkervaring bij IPC Groene Ruimte in Arnhem, ons veel vertellen.

IPC Groene Ruimte leidt mensen en organisaties op die actief zijn in de buitenruimte. Met als doel bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. Koen bespreekt in zijn lezing de functies en waarde van bomen voor de leefomgeving van stedelijke gebieden. Het algemeen belang van bomen, maar ook boomveiligheid en andere wetenswaardigheden worden besproken. 

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdag 10 oktober 2023 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kosten zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Wilt u meer weten over bomenkap en groenbeleid in uw eigen buurt? 

Wilt u meer weten over bomenkap en groenbeleid in uw eigen buurt? 

Kom dan naar de infoavond op dinsdagavond 24 mei in De Veldschuur te Bemmel.

Op uitnodiging van Boomrijk Lingewaard en Lingewaard Natuurlijk komt de afdeling groenbeheer van de gemeente Lingewaard uitleg geven over het beleid van de gemeente. Omdat er veel vragen zijn van mensen over die ene boom in de buurt die weg moet of juist zo geliefd is. En over het onderhoud van gemeentelijk groen.

Het gaat over:
  • Plannen voor vernieuwing en versterking van het bomenbestand in de verschillende kernen.
  • Hoe kunnen we de waardevolle bomen in Lingewaard beschermen en dat ook echt bijhouden?
  • Wat de plannen zijn voor het jaarlijks beheer in 2022

Verder is er ruim tijd voor het beantwoorden van vragen en discussie.

Stichting Boomrijk Lingewaard en Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseren de infoavond over het groenbeheer en groenbeleid van de gemeente op 24 mei om 20:00 uur in De Veldschuur, Sportlaan 1M, Bemmel.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Vragen kunt u mailen naar: info@boomrijklingewaard.nl 

 

Klik op een foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Lezing: Deltaplan voor het landschap.

Lezing: Deltaplan voor het landschap.

Donderdagavond 28 april  2022 in de Veldschuur te Bemmel.

De lezing “Deltaplan voor het landschap” wordt georganiseerd door Lingewaard Natuurlijk. Dit is een vervolg op de lezing van maart over “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard”.

Maar als u deze gemist heeft kunt u gewoon aansluiten.

Onze gastspreker is Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC zet zich in voor een mooier landschap door herstel, aanplant en beheer en introduceerde het Deltaplan voor het landschap, een groots nationaal plan voor de aanleg van landschapselementen en recreatieve routes daarlangs en –doorheen. De Ooijpolder bij Nijmegen is een voorbeeld van het grootste landschapsherstelproject uit de Nederlandse geschiedenis. In vier jaar tijd is een natuurlijk boerenlandschap gecreëerd door de aanleg van dertig kilometer aan knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdrasoevers. Tijdens de presentatie zal Jaap Dirkmaat stilstaan bij de successen van de Ooijpolder en de lessen die daaruit zijn te trekken voor het agrarisch landschap in Lingewaard. Tijdens de discussie krijgen de mogelijkheden voor een meer natuurlijk landschap in Lingewaard aandacht.

U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen op donderdagavond 28 april in de Veldschuur Sportlaan 1 M Bemmel. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Houders van de Vriendenkaart van 2021-2022 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Nadere informatie: info@lingewaardnatuurlijk.nl

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Sterke ideeën bij lezing “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?”

Sterke ideeën bij lezing “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?”

Aan het eind van de avond van de lezing op 23 maart jl. van Lenny van Bussel over hoe waardevol de natuur is voor mensen in Lingewaard kwamen er sterke ideeën tevoorschijn om ons natuurlijk kapitaal te vergroten.

Een greep uit de talloze ideeën die we graag delen:
*  Voor de plannenmakers: denk eens eerst aan (de mogelijkheden van) de natuur en dan pas aan de woningen/industrie/wegen. Er ontstaan veel mooiere plannen (actie: projectontwikkelaars, gemeente).
*  Werk meer systematisch aan het natuurbewustzijn bij kinderen in opvoeding en onderwijs i.p.v. af en toe hap snap (actie: ouders en leerkrachten)
*  De kennis van de waarde van “gratis?” natuur voor mensen lijkt soms bijna afwezig, ook bij bestuurders. Hier moet veel meer werk van gemaakt worden (actie: gemeente, politieke partijen, Lingewaard Natuurlijk)
* Start projecten met crowdfunding om aankoop en aanleg van natuur (bijvoorbeeld meer bos) in Lingewaard mogelijk te maken (actie: Lingewaard Natuurlijk, gemeente, provincie). Voorbeelden zijn er uit de Ooijpolder en in Wageningen “Binnenveld”.
* Wat is het resultaat van de actie Steenbreek in Lingewaard en hoe kan dit beter? (actie: gemeente en Lingewaard Natuurlijk)
* Werk vanuit de woonwijken om tot mooiere invulling te komen: bewoners en tuinen, wijken, wijkplatform (actie: bewoners, wijkplatforms en gemeente)
* Meer regie vanuit de gemeente bij de energietransitie, klimaatadaptatie en versterken van de biodiversiteit (actie: gemeente, Lingewaard Energie en Lingewaard Natuurlijk)

Kortom: het is hoog tijd en er zijn volop mogelijkheden om onze natuurlijke kapitaalrekening beter in evenwicht te brengen ook in onze eigen omgeving. En samen met de natuur werken aan: schoon drinkwater, voedsel, zuurstof, schone lucht, een fijne leefomgeving, recreatiemogelijkheden, verkoeling, hout, CO2 vastlegging en nog veel meer.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Duizendjarige eik Doornenburg.
De foto is Lingewaard Natuurlijk.

Archief van Nieuwsberichten

Lezing: Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?

Lezing: Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?

Woensdagavond 23 maart 2022 in de Veldschuur te Bemmel.

Hoe waardevol is de natuur voor mensen? En moeten we dat beschermen? En kunnen we met een meer natuurinclusieve inrichting waarde toevoegen en onze rijkdom vergroten in Lingewaard?
Lenny van Bussel (Wageningen University en Planbureau voor de Leefomgeving) geeft op woensdagavond 23 maart een lezing over al het waardevolle dat de natuur kan leveren. Na de lezing kunnen we ideeën uitwisselen over bescherming van waardevolle natuur en hoe we meer waardevolle natuur kunnen toevoegen in Lingewaard.

We zijn in Lingewaard al redelijk bedeeld met natuur. Maar we kunnen nog veel rijker worden door een meer natuurinclusieve inrichting van onze leefomgeving. De natuur levert ons namelijk allerlei zogenaamde ecosysteemdiensten: schoon drinkwater, voedsel, zuurstof, schone lucht, een fijne leefomgeving, recreatiemogelijkheden, verkoeling, hout, CO2 vastlegging en nog veel meer. (Voor meer voorbeelden van ecosysteemdiensten: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal.) De hele voorraad natuurlijke hulpbronnen in Lingewaard samen noemen we ons natuurlijk kapitaal. Onze natuur is dus heel waardevol maar lijkt wel gratis als je kijkt hoe we er soms mee omgaan. We verliezen vrijwel ongemerkt nog steeds heel veel natuur en natuurlijke hulpbronnen en daarmee rijkdom. Het is hoog tijd om onze natuurlijke kapitaalrekening beter in evenwicht te brengen….. ook in onze eigen omgeving.

U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen op 23 maart in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop vanaf 19.30 uur Aanvang 20.00 uur. De kosten voor de lezing zijn 7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Houders van de Vriendenkaart van 2021-2022 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

 

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

De foto is Lingewaard Natuurlijk.

Archief van Nieuwsberichten

© 2023

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑