Lezing 16 januari: Gerard Litjens over levende rivieren in de Over-Betuwe

Er liggen grote kansen om in ons rivierengebied – Rijn, IJssel, Waal en Maas – de uiterwaarden grootschalig aan elkaar te knopen tot één reusachtig natuurgebied met een omvang vergelijkbaar met de Veluwe. Hiermee herstellen we niet alleen de dynamische natuur maar geven we ook een enorme impuls aan struinnatuur en andere vormen van natuurbeleving.

In de lezing duikt Gerard Litjens in de geschiedenis van de afgelopen 30 jaar, met grote natuursuccessen in de Gelderse Poort in navolging van de Millingerwaard, het plan Levende Rivieren en Ruimte voor de Rivier. Gerard is daarbij betrokken als één van de oprichters van Bureau Stroming en adviseur van ARK Rewilding Nederland.

Alleen al in de uiterwaarden is meer dan de helft van het areaal nog in landbouwkundig of ander bedrijfsmatig gebruik. Een deel daarvan inrichten voor natuur en recreatie biedt volop ruimte om én de natuurdoelen te halen én met slimme zonering te voorzien in de behoefte aan recreatieruimte. Ook blijft er ruimte voor cultuurlandschap en agrariërs die natuurinclusief werken of die omslag willen maken. “Natuur, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, leefbaarheid en bevaarbaarheid zijn slim te koppelen, ze zijn niet tegenstrijdig maar gelijkgericht. In ons actieplan Ruimte voor Levende Rivieren is hier meer over te lezen.”

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdagavond 16 januari 2024 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. 

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑