Artikelindex

Monitoren vleermuizen en steenuilen in de Gendtsche Oeverwal

In het kader van de herinrichting van de Gendtsche Oeverwal heeft Stichting Lingewaard Natuurlijk een aantal zogeheten mitigerende maatregelen uitgevoerd om de vleermuizen en steenuilen alternatieve woonruimte te bieden gedurende en na afloop van de werkzaamheden. Hiertoe hebben we ruim voor aanvang van de werkzaamheden in 2016 kasten geplaatst. Jaarlijks bezoeken we deze kasten om te zien of er door de dieren gebruik van wordt gemaakt. In het seizoen 2018 hebben we dit voor het tweede jaar gedaan. Met het volgende resultaat.

Voor de gewone en ruige dwergvleermuis zijn er in 2018 geen sporen van gebruik gevonden. Aangezien de vleermuis nogal kieskeurig is v.w.b. het uitzoeken van woonruimte. Maken we ons nog niet ongerust en hopen we op meer belangstelling  in 2019.

Voor de Steenuil hebben we wel tekenen van bewoning gevonden. In 2017 bleken er 2 kasten in gebruik te zijn genomen door een paartje steenuilen. In 2018 is dit aantal verdubbeld! Vier kasten in gebruik door 2 paartjes. In een kast vonden we naast het steenuil vrouwtje (zie foto) 4 eieren. Het uiltje verstopte zich in de hoek van de kast, waarop wij deze weer snel sloten. Dit was halverwege juni. Aangezien dit redelijk laat in het broedseizoen was, besloten we half juli nogmaals te gaan kijken. Het nest was toen verlaten en de eieren waren niet uitgekomen. Hoewel het broeden niet tot succes heeft geleid, zijn we wel blij met de belangstelling van de steenuilen voor de door ons aangeboden woonruimte. Volgend jaar beter!