Beheren

Lingewaard Natuurlijk beheert landschappelijke elementen in de gemeente Lingewaard.

Onder beheren verstaan we het in stand houden of aanleggen van cultuurhistorische landschapselementen. Zoals wilgen knotten, heggen vlechten en hoogstamfruitbomen snoeien.

Op deze wijze houden we elementen in stand die anders wellicht verdwijnen en typisch voor ons landschap zijn.

Beheren
Voor het behoud en waar mogelijk herstel van het gebiedseigen rivierenlandschap.

De data van de activiteiten zijn terug te vinden in de Agenda

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑