Natuurgebied Plaksche Veld Bemmel

Park Lingezegen heeft in 2019/2020 aan de Noordrand van Bemmel het gebied Plaksche Veld als natuurgebied ingericht. De inrichting is mede vormgegeven door Lingewaard Natuurlijk. De gemeente Lingewaard is eigenaar van het gebied.

Lingewaard Natuurlijk gaat het beheer voeren samen met inwoners uit de aanliggende wijken en Doornik Natuurakkers. De betrokken inwoners werken samen als werkgroep van het Wijkplatform Bemmel-West.

Wij doen dit omdat hierin kansen worden gezien voor omvorming van voormalige intensief beheerde landbouwgrond naar een landschap dat hoort bij de streek. Het Plaksche Veld voorziet in de lokale uitloopbehoefte/recreatie en biedt  kansen voor de terugkeer van een grotere biodiversiteit. Het beheer van drie akkertjes aan de rand van het Veld zal worden uitgevoerd door Doornik Natuurakkers met als doel het herstellen van oude akkerflora. De kleine Wolfsmelk en Spiesleeuwenbek zijn geoogst op de Houtakker en uitgezet op deze akkertjes aan de Plakselaan.

Functies van het gebied

De functies zijn als volgt kort te benoemen: biodiversiteit, cultuurhistorie, educatie, landschap, recreatie.

 Indeling van het gebied

 • 2 akkertjes voor oude graansoorten;
 • 2 veldjes voor klein fruit/ bloemen;
 • 2 bloemrijke graslanden;
 • 3 boomgaarden;
 • klimaatbos
 • kraamkamers voor bloemzaden
 • (vlecht)heggen

 

 • watergangen en poelen;
 • bijenhotel met bijenbomen
 • bijenheuvel
 • banken
 • informatiepaneel
 • speeltoestellen (in de poel)

Het bijenhotel en het planten van enkele bijenbomen is een initiatief van buurtbewoners in het kader van `Lingewaard Doet` dat gesteund wordt door Lingewaard Natuurlijk.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑