Educatie

Lingewaard Natuurlijk geeft op diverse manieren en aan diverse groepen natuurgericht onderwijs.

Allereerst zijn er de Natuur- en Milieu Educatielessen voor basisschoolleerlingen.

Dan is er het bezoekerscentrum Dijkmagazijn, dat iedereen de mogelijkheid biedt om binnen goed te bekijken wat er buiten te zien is.

Met de moestuintjes laten we kinderen ervaren dat het leuk en leerzaam is om je eigen voedsel te verbouwen.

Daarnaast worden er veldlessen gegeven aan scholieren van het voortgezet onderwijs en op verzoek ook aan familie- of andere groepen.

Aan studenten aan groene vakopleidingen uit het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs bieden wij een stageplaats onder professionele begeleiding.

Tot slot: In het winterseizoen organiseren wij elke maand een lezing in de Veldschuur.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑