Tag: excursie

Excursie 17 maart 2024: Lente in de Gendtse Polder

Excursie 17 maart 2024: Lente in de Gendtse Polder

Na de zachte winter en veel hoog water kondigt het voorjaar zich aan. Het wordt spannend waar we wel en niet kunnen lopen bij deze excursie. Goede laarzen sterk aanbevolen! 

Ongetwijfeld laten de voorjaarsbloeiers zich al zien. Zo komt het klein hoefblad met zijn gele bloemen tevoorschijn nog voor het blad vormt, en bloeien de grote ereprijs, speenkruid en hondsdraf  al volop. Deze planten maken gebruik van het licht dat nu nog de bodem bereikt. Binnenkort is dat afgelopen als de bomen en struiken en andere kruiden uitlopen. We horen vogels zingen om vrouwtjes te imponeren en zien dat naast de koniks, rode geuzen, reeën en bevers ook vossen en dassen hun sporen achterlaten.

Ook benieuwd naar de lente in de Gendtse Polder? Ga dan mee met onze gidsen op deze natuurwandeling. Op zondag 17 maart om 13:45 uur verzamelen wij bij de dijkafrit (witte bruggetje) van de Kaakse Dam in Gendt. Om 14:00 uur vertrekken we  voor een wandeling van maximaal 2½ uur. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld.

Aanmelden is niet nodig. De excursie wordt geleid door Kitty Peters en Gijsbert Peelen. Voor nadere informatie: Gijsbert Peelen 06-10864179. Tip: laarzen aan, verrekijker en fototoestel mee. Geschikt voor het hele gezin.

Foto’s: Kitty Peters

Excursie zondag 21 januari: Vliegende wintergasten in het Waterrijk

Excursie zondag 21 januari: Vliegende wintergasten in het Waterrijk

Een van de mooiste vogelgebieden in onze omgeving is het Waterrijk, onderdeel van Park Lingezegen. Je vindt er roerdompen,  blauwborsten, rietzangers, baardmannetjes en kleine en grote karekieten. Ook overwinteren er veel vogels uit Noord-  en Centraal-Europa. In het Waterrijk kunnen we dan kol- en brandganzen, grote zaagbekken, nonnetjes, kramsvogels en koperwieken aantreffen. Soms zien we de zeldzame roodhalsgans of zelfs de middelste zaagbek.

We wandelen door het bos naar het uitkijkpunt, waar we hopelijk de nodige watervogels zullen zien. Met wat geluk vliegt er een vis- of zeearend over. Onderweg speuren we naar activiteiten van reeën en bevers. Een ding is wel zeker, er is altijd wat te beleven in de natuur.

Op zondag 21 januari kunt u dit alles zelf meemaken onder begeleiding van gidsen van Lingewaard Natuurlijk. De excursie start om 14:00 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. Vanaf 13:45 uur verzamelen we bij de parkeerstrook langs de Kampsestraat te Elst, dat is tegenover de Paardenmaat.

Trek oude kleren en laarzen of stevig schoeisel aan, en neem een kijker mee. Kinderen zijn welkom vanaf ongeveer 5 jaar. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld. Aanmelden is aanbevolen, maar niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij:  Gijsbert Peelen 06-10864179 of via info@lingewaardnatuurlijk.nl

Krakeenden, wilde eenden en meerkoeten Foto G.Peelen @SLN

Excursie 19 november: Herfstlandschap rond landgoed Doornik

Excursie 19 november: Herfstlandschap rond landgoed Doornik

We starten de wandeling rond het oude landgoed Doornik, alleen een landhuis herinnert aan die tijd. Via het spiegelbos lopen we verder naar Doornik Natuurakkers. Het graan is geoogst; er zijn vast al groenbemesters gezaaid en misschien komt de wintertarwe op. Langs de randen vinden we restanten van planten die het leven van veel dieren mogelijk gemaakt hebben. Met in de heggen volop bessen, in trek bij wintergasten zoals kramsvogels en koperwieken. Als het even kan steken we de dijk over naar de kolk die ontstond na een dijkdoorbraak eind 18e eeuw. Daarbij verging het dorpje Doornik, waarvan de resten bij laagwater nog zichtbaar zouden zijn. We gaan ons best doen die te vinden.

Onderweg ontdekken we meer van de geschiedenis en de natuur. Zoals sporen van de bever die zich moet voorbereiden op de winter. En vogels die als wintergast bij ons verblijven in het ooibos. Genoeg om te zien en van te genieten!

De excursie met natuurgidsen van Lingewaard Natuurlijk is op zondag 19 november van 14:00 tot uiterlijk 16:30 uur en vertrekt vanaf de parkeerplaats bij Restaurant Zijdewinde, Waaldijk 28 te Bemmel. Let op! Er wordt aan de dijk gewerkt tussen Lent en Doornik, er zijn omleidingen naar het restaurant. 

Tip: laarzen aan, kijker en fototoestel mee. Nadere informatie: Gijsbert Peelen 06-10864179. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Kosten: Vrijwillige bijdrage

Kramsvogels foto: @SLN

Excursie 15 oktober: Herfst in de Gendtse Polder 

Excursie 15 oktober: Herfst in de Gendtse Polder 

In de Gendtse polder is altijd wat te beleven. Waar je vroeger alleen kleiputten vond of weilanden is nu een grote variatie aan natuur te bewonderen. De polder is het leefgebied geworden van runderen, konikspaarden, bevers, dassen en reeën. Daarnaast kun je vele vogelsoorten en bijzondere planten bewonderen, en in de herfst zijn er natuurlijk paddenstoelen te vinden.

Natuurgidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk gaan op zondag 15 oktober van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur de polder in voor een natuurwandeling. Wij verzamelen om 13.45 uur bij de dijkafrit aan de Kaakse Dam in Gendt. Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. Ga je mee?  

Tip: stevig schoeisel of laarzen aan, spiegeltje, verrekijker en fototoestel mee. Aanmelden mag (via andrevanboekholt@planet.nl), maar is niet nodig. Meer informatie: André van Boekholt, 06-11702169. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Putter eet zaden van klis (foto: cppeters)

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑