Excursie zondag 21 januari: Vliegende wintergasten in het Waterrijk

Een van de mooiste vogelgebieden in onze omgeving is het Waterrijk, onderdeel van Park Lingezegen. Je vindt er roerdompen,  blauwborsten, rietzangers, baardmannetjes en kleine en grote karekieten. Ook overwinteren er veel vogels uit Noord-  en Centraal-Europa. In het Waterrijk kunnen we dan kol- en brandganzen, grote zaagbekken, nonnetjes, kramsvogels en koperwieken aantreffen. Soms zien we de zeldzame roodhalsgans of zelfs de middelste zaagbek.

We wandelen door het bos naar het uitkijkpunt, waar we hopelijk de nodige watervogels zullen zien. Met wat geluk vliegt er een vis- of zeearend over. Onderweg speuren we naar activiteiten van reeën en bevers. Een ding is wel zeker, er is altijd wat te beleven in de natuur.

Op zondag 21 januari kunt u dit alles zelf meemaken onder begeleiding van gidsen van Lingewaard Natuurlijk. De excursie start om 14:00 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. Vanaf 13:45 uur verzamelen we bij de parkeerstrook langs de Kampsestraat te Elst, dat is tegenover de Paardenmaat.

Trek oude kleren en laarzen of stevig schoeisel aan, en neem een kijker mee. Kinderen zijn welkom vanaf ongeveer 5 jaar. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld. Aanmelden is aanbevolen, maar niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij:  Gijsbert Peelen 06-10864179 of via info@lingewaardnatuurlijk.nl

Krakeenden, wilde eenden en meerkoeten Foto G.Peelen @SLN

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑