Tag: monitoren

Resultaat monitoring jaar 2022.

Resultaat monitoring jaar 2022.

In het eerste jaar na de coronapandemie hebben we met telkens 3 personen de door ons geplaatste vogelkasten bezocht om eventueel succes te inventariseren. Van de 24 steenuilkasten hebben er 7 enig broedresultaat bereikt. De 2 kerkuilkasten zijn niet bezet en van de 8 huismuskasten (elke kast heeft 3 nestmogelijkheden) hebben er 3 enig resultaat opgeleverd.

Bij elk bezoek zijn de erfbewoners vooraf geïnformeerd wanneer we komen en hebben hun verzocht om een ladder gereed te houden zodat we de nestkast kunnen bekijken. Indien bij ons eerste bezoek eieren of kuikens werden aangetroffen, hebben we het erf nog een tweede maal bezocht. We informeren de erfbewoners wel over wat we aantreffen. Meestal treffen we leuke taferelen aan, zoals een aantal uilskuikens die dicht tegen elkaar gekropen ons met grote ogen aankijken. Soms stoten we op iets triests zoals een steenuilennest met 3 dode kuikens, waarschijnlijk verhongerd. Dit kan gebeuren indien bijvoorbeeld de ouders gedurende het broedseizoen wegvallen. Of iets bijzonders zoals ditmaal kwamen we precies op tijd om een aantal kuikens te redden. Twee uilskuikens waren blijkbaar uit/van de nestkast gevallen en zaten versuft in het gras. De erfbewoner had gelukkig net de hond naar binnen gelaten. We hebben de kuikens in een emmer gedaan en in de nestkast gezet. Een van de ouders sloeg ons op afstand gade. Na de nestkast gesloten te hebben, zijn we vertrokken. Overigens waren de kuikens al wel zo groot dat ze elk moment konden uitvliegen.

In de vogelwereld komen ook menseigen taferelen voor zoals een huismuskast die gekraakt is door een koolmees en vervolgens 8 eieren/kuikens voortbrengt.

In een tweetal nestkasten had een bijenvolk (honing)raten gebouwd. Hierin waren alleen maar dode honingbijen aanwezig. Deze raten hebben we dan ook verwijderd.

Ook interesse om mee te monitoren meldt je aan via info@lingewaardnatuurlijk.nl

Klik op een foto voor een groter exemplaar en om er doorheen te bladeren.

Archief van Nieuwsberichten

Het monitoren van de broedsels van steenuilen, kerkuilen en huismussen.

Het monitoren van de broedsels van steenuilen, kerkuilen en huismussen.

Het monitoren van de broedsels van steenuilen, kerkuilen en huismussen is een bijzondere activiteit.

Op 4 mei zijn de kasten door Hans Ellenbroek, Hans Houterman en Jac Lamerichs nagekeken. Het was een  uitgebreide route in Lingewaard. Van 9.00 tot 15.00 uur is dit drietal op pad geweest. Om een indruk te geven van de broedsels die zij aantroffen hebben ze een paar mooie foto’s gemaakt, die ze graag met ons willen delen.

Binnenkort worden ook andere kasten en vleermuiskasten nagekeken.

Klik op een foto voor een groter exemplaar en om er doorheen te bladeren.

Archief van Nieuwsberichten

Monitoren van uilen en mussen in 2021

Monitoren van uilen en mussen in 2021

Lingewaard Natuurlijk houdt zich al enige jaren bezig met het monitoren van uilen en sinds kort ook met huismussen. Afgelopen broedseizoen hebben we met vrijwilligers 25 steenuilkasten, 2 kerkuilkasten en 8 huismuskasten, drie keer bezocht. De eerste keer om te kijken of er eieren gelegd waren en hoeveel. De tweede keer om te kijken hoeveel kuikens er waren en de derde keer om te kijken of de kuikens uitgevlogen waren. Dit geldt voor uilen. Huismussen kunnen meerdere legsels per seizoen hebben, waardoor het moeilijker is om een exacte telling te houden.

In de kasten van de steenuil doen wij houtsnippers, omdat de steenuil of holenbroeder geen nest bouwt maar meestal  in een holle boom zit.  De steenuilkasten zijn bewoond door zeven steenuilen die in totaal minimaal 16 kuikens hebben voortgebracht. Waarschijnlijk zijn het er meer, maar er was een steenuiltje dat ons niet liet zien hoeveel eieren/kuikens zij in haar nest had liggen. In totaal zijn alle kuikens uitgevlogen. Er zijn twee kasten uit hun boom gewaaid, waarvan er een door de erfbewoner teruggeplaatst werd. Naast nestgelegenheid biedt zo’n kast ook ruimte als voorraadkamer.

De 2 kerkuilkasten zijn leeg gebleven.

De huismussen gebruikten de kast als nestgelegenheid. Van de 8 huismuskasten is er één “gekraakt” door pimpelmezen. Van de beschikbare nestkasten hebben er 3 in elk geval 18 huismussen voortgebracht, de 2 pimpelmeesnesten 11. In een van de pimpelmeesnesten lag een dood kuiken Mussen kunnen wel meerdere legsels per seizoen voortbrengen. Het vermoeden bestaat dat dit niet gebeurd is.

In het najaar is de volgende actie. Dan worden alle nestkasten schoongemaakt zodat deze in 2022 weer gebruikt kunnen worden door onze gasten.

Archief van Nieuwsberichten

Vogels die plaats maken voor de eventuele verlenging van de A15 krijgen bescherming

Vogels die plaats maken voor de eventuele verlenging van de A15 krijgen bescherming

Lingewaard Natuurlijk werd gevraagd om een aantal vogelsoorten rondom de werkzaamheden van mogelijk de toekomstige A15 alternatieve nestruimte te bieden. Het gaat voornamelijk om de steenuil, kerkuil en huismus.

Met hulp van vrijwilligers zijn verschillende nestkasten geplaatst. 6 kasten voor steenuilen, 2  kasten voor kerkuilen en 8 kasten voor mussen.

In het broedseizoen controleren we een paar keer of er nakomelingen zijn. Op 11 mei hebben we de nestkasten voor de eerste maal gecontroleerd. Dit gebeurt vogelvriendelijk, om  verstoringen te voorkomen. Uilen zijn overigens minder gevoelig voor deze “verstoring” dan huismussen. En dan nu het resultaat.

De 2 kerkuilkasten zijn niet bewoond. We hebben de kasten wat aantrekkelijker gemaakt voor de kerkuil door deze te voorzien van houtsnippers.

De steenuilkasten zijn goed bezet. De helft van de geplaatste kasten zijn in gebruik genomen door  steenuilen. In twee kasten werden elk 5 eieren aangetroffen. In een derde kast zat de steenuil te broeden op een onbekend aantal eieren en was niet genegen om even opzij te gaan. Uiteraard hebben we haar met rust gelaten.

De nestkasten van de huismussen met in totaal vierentwintig nestmogelijkheden (3 per kast) zijn bijna allemaal bewoond. In vier nesten bevonden zich eieren en of kuikens: één nest met 6 eieren, één met 2 kuikens en 4 eieren, één met 3 eieren en één met 3 kuikens. Bovendien was een zo’n “appartementencomplex” gekraakt door pimpelmezen, hierbij lagen in één nest 5 eieren en in een ander 6 kuikens.

De vogels hebben dankbaar gebruik gemaakt van de aangeboden alternatieve nestkasten.

Al met al blijkt de maatregel succesvol.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2023

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑