Tag: monitoren

Monitoren van uilen en mussen in 2021

Monitoren van uilen en mussen in 2021

Lingewaard Natuurlijk houdt zich al enige jaren bezig met het monitoren van uilen en sinds kort ook met huismussen. Afgelopen broedseizoen hebben we met vrijwilligers 25 steenuilkasten, 2 kerkuilkasten en 8 huismuskasten, drie keer bezocht. De eerste keer om te kijken of er eieren gelegd waren en hoeveel. De tweede keer om te kijken hoeveel kuikens er waren en de derde keer om te kijken of de kuikens uitgevlogen waren. Dit geldt voor uilen. Huismussen kunnen meerdere legsels per seizoen hebben, waardoor het moeilijker is om een exacte telling te houden.

In de kasten van de steenuil doen wij houtsnippers, omdat de steenuil of holenbroeder geen nest bouwt maar meestal  in een holle boom zit.  De steenuilkasten zijn bewoond door zeven steenuilen die in totaal minimaal 16 kuikens hebben voortgebracht. Waarschijnlijk zijn het er meer, maar er was een steenuiltje dat ons niet liet zien hoeveel eieren/kuikens zij in haar nest had liggen. In totaal zijn alle kuikens uitgevlogen. Er zijn twee kasten uit hun boom gewaaid, waarvan er een door de erfbewoner teruggeplaatst werd. Naast nestgelegenheid biedt zo’n kast ook ruimte als voorraadkamer.

De 2 kerkuilkasten zijn leeg gebleven.

De huismussen gebruikten de kast als nestgelegenheid. Van de 8 huismuskasten is er één “gekraakt” door pimpelmezen. Van de beschikbare nestkasten hebben er 3 in elk geval 18 huismussen voortgebracht, de 2 pimpelmeesnesten 11. In een van de pimpelmeesnesten lag een dood kuiken Mussen kunnen wel meerdere legsels per seizoen voortbrengen. Het vermoeden bestaat dat dit niet gebeurd is.

In het najaar is de volgende actie. Dan worden alle nestkasten schoongemaakt zodat deze in 2022 weer gebruikt kunnen worden door onze gasten.

Archief van Nieuwsberichten

Vogels die plaats maken voor de eventuele verlenging van de A15 krijgen bescherming

Vogels die plaats maken voor de eventuele verlenging van de A15 krijgen bescherming

Lingewaard Natuurlijk werd gevraagd om een aantal vogelsoorten rondom de werkzaamheden van mogelijk de toekomstige A15 alternatieve nestruimte te bieden. Het gaat voornamelijk om de steenuil, kerkuil en huismus.

Met hulp van vrijwilligers zijn verschillende nestkasten geplaatst. 6 kasten voor steenuilen, 2  kasten voor kerkuilen en 8 kasten voor mussen.

In het broedseizoen controleren we een paar keer of er nakomelingen zijn. Op 11 mei hebben we de nestkasten voor de eerste maal gecontroleerd. Dit gebeurt vogelvriendelijk, om  verstoringen te voorkomen. Uilen zijn overigens minder gevoelig voor deze “verstoring” dan huismussen. En dan nu het resultaat.

De 2 kerkuilkasten zijn niet bewoond. We hebben de kasten wat aantrekkelijker gemaakt voor de kerkuil door deze te voorzien van houtsnippers.

De steenuilkasten zijn goed bezet. De helft van de geplaatste kasten zijn in gebruik genomen door  steenuilen. In twee kasten werden elk 5 eieren aangetroffen. In een derde kast zat de steenuil te broeden op een onbekend aantal eieren en was niet genegen om even opzij te gaan. Uiteraard hebben we haar met rust gelaten.

De nestkasten van de huismussen met in totaal vierentwintig nestmogelijkheden (3 per kast) zijn bijna allemaal bewoond. In vier nesten bevonden zich eieren en of kuikens: één nest met 6 eieren, één met 2 kuikens en 4 eieren, één met 3 eieren en één met 3 kuikens. Bovendien was een zo’n “appartementencomplex” gekraakt door pimpelmezen, hierbij lagen in één nest 5 eieren en in een ander 6 kuikens.

De vogels hebben dankbaar gebruik gemaakt van de aangeboden alternatieve nestkasten.

Al met al blijkt de maatregel succesvol.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑