Angerense en Doornenburgse polder

Dit is één van de projecten van het programma Ruimte voor de Rivier; de rivierverruiming heeft plaatsgevonden door het verlagen van een deel van de zomerkade in de Huissensche Waarden langs de weg Scherpekamp in Angeren. Over een lengte van ongeveer 700 meter is de zomerkade gemiddeld 1 meter verlaagd. Hierdoor ontstaat in het Pannerdensch Kanaal een waterstanddaling van 10 cm.

K3Delta heeft in samenwerking met steenproducent Caprice een ontwikkelplan opgesteld voor de Angerensche en Doornenburgsche polder. De plannen voorzien in een uitbreiding van het industrieterrein van de steenfabriek. Maar ook van de natuurlijke ontwikkeling in het plangebied, vooral het verruimen van de kansen voor watergebonden flora en fauna. Er is een rietmoeras gepland, dat als biotoop mogelijkheden zal bieden voor bijvoorbeeld de blauwborst, de ijsvogel en de rugstreeppad. Lingewaard Natuurlijk heeft zich aan de plannen geconformeerd, want er zal voor de uiterwaarden een grotere variatie in natuur mogelijk worden. En door het creëren van struin-, wandel- en fietspaden wordt het voor omwonenden mogelijk deze natuur te beleven, waarbij de avontuurlijke beleving verhoogd kan worden door deze paden een natuurlijke uitstraling te geven. 

Meidoornhagen zijn waardevol voor het landschap. Het programma Stroomlijn heeft als taak om alle stroomremmende vegetatie in grote rivieren te verwijderen. De meidoornhagen, die in de stroombaan van de rivier staan verdwijnen omdat de hagen de doorstroming van het water in de uiterwaarden beperken.

De steenfabriek Caprice is gestart met een plan voor het oprichten van 2 windmolens met een hoogte van ieder 240 meter. Lingewaard Natuurlijk neemt deel aan de klankbordgroep over het voornemen om deze windmolens te plaatsen.  

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑