Oeverwal Gendtse Polder

Het project Oeverwal Gendtse Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. 
Bij de herinrichting van de Gendtse Polder is vooral gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: het opknappen van ‘verrommeld’ gebied en het ontwikkelen van natuur.

De vegetatie’ is verwijderd en aanwezige bebouwing is gesloopt.
Het perceel langs de Suikerdam is afgegraven en de beoogde graslandvegetatie ontwikkelt zich. De aangelegde dijkjes zijn op de boomfeestdag ingeplant door ca 230 kinderen van de basisscholen van Lingewaard.

Er zijn poelen gegraven waar (kam)salamanders en andere kwetsbare amfibieën zich kunnen vestigen.  

Het kunstwerk `Dijk van een Wijf` staat er vanaf 2017. Kunstenaars zijn Marcelle Hilgers en Lizet Burgersdijk.

SLN heeft in 2015 vleermuiskasten geplaatst en in 2016 een negental steenuil kasten.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑