Een wervelende lezing over het Deltaplan voor het Landschap 

De lezing op 28 april begon met een terugblik in de geschiedenis. Het ontstaan van landschappen werd in een sneltreinvaart gepresenteerd. De ruilverkaveling, de aanleg van wegen, het winnen van delfstoffen en de verstedelijking, hebben een forse impact op het landschap gehad. Veel heggen en andere landschapselementen verdwenen uit ons landschap. Dus wordt het tijd om samen te werken aan een stukje herstel. De lezing gaf een inkijkje in de totstandkoming van het herstelplan (Deltaplan voor het Landschap) zoals dat in de Ooij is uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld. In Lingewaard is in 2019 gestart met een inventarisatie door vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk van alle nog aanwezige landschapselementen (op de pagina inventarisatie landschap staat een link naar de database). Ook hebben studenten van de Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de kansen in Lingewaard. Het onderzoek, de lezing en de inbreng van degenen die op de lezing op 28 april aanwezig waren hebben veel adviezen opgeleverd, zoals:

  • Samenwerking met alle partijen -die in het landschap actief zijn- is belangrijk.
  • Landschapselementen zoals heggen en singels met elkaar verbinden is heel belangrijk. Dat geeft een boost voor de natuur. Inheemse planten en dieren zullen weer in aantal toenemen.
  • Het herstel van landschapselementen in Lingewaard blijft een aandachtspunt. Voorbeelden zijn: Park Lingezegen, Doornik Natuurakkers, het Project Agroforestry Regio Nijmegen, dorpsontwikkelingsplannen, bloemrijke akkerranden.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑