Inventarisatie Landschap

In 2019/2020 is op initiatief van Lingewaard Natuurlijk het project landschapsinventarisatie uitgevoerd.

Daarbij zijn alle kleine landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard in kaart gebracht.

Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen – voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg – zijn geïnventariseerd.

Ongeveer 20 vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt. 
Ze hebben prachtige juweeltjes in het landschap ontdekt en de verzamelde data en ervaringen zijn een bron om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een rijk landschap.
Het resultaat is een in GIS geïnventariseerd landschap. De inventarisatie is als database opgeleverd aan de gemeente.

De gegevens zijn ook te raadplegen door alle inwoners van de gemeente in een zogeheten webapplicatie.

De database kunt u via deze link benaderen (nieuw venster). Wij horen graag eventuele opmerkingen en aanmerkingen via landschap@lingewaardnatuurlijk.nl

Als vervolg hierop wordt gewerkt aan plannen voor meer bomen, meer biodiversiteit, herstel en vernieuwing van landschapselementen.

De database kunt u via deze link benaderen (nieuw venster).

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑