De Ward

De Ward is ooit ontstaan na een dijkdoorbraak van de Waal (in 1740), waarna er klei moest worden afgegraven voor het aanleggen van een nieuwe dijk.  De waterplas bleef over na het afgraven van de klei. De Ward ligt binnendijks en is geen wiel/kolk.

Wat fauna betreft zijn er in en rond de plas diverse soorten watervogels, maar ook kikkers, salamanders en padden zijn in grote aantallen aanwezig.
Ook de bever voelt zich hier erg thuis.

In en om de Ward verschijnen steeds meer natuurlijke heggen. Ongeveer een eeuw geleden was er nog geen prikkeldraad en hadden heggen de functie van perceel afscheiding. Heggen, zoals je ze hier ziet zijn heggen met een smoel. Ze zijn aan de basis anderhalve meter breed en anderhalve meter hoog. Ze krijgen de kans om te groeien. Naast de heg ontwikkelt zich kruidenvegetatie. Vogels vinden hier weer nestgelegenheid en kunnen er schuilen. Dit soort heggen willen we terug.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑