Bijenlint

Het bijenlint is aangelegd door Lingewaard Natuurlijk in samenwerking met de buurt. De buurt heeft het bijenlint in samenwerking met SLN gezaaid.

Het aanleggen van bijenlinten voor het herstel van de biodiversiteit heeft momenteel hoge prioriteit. Wij werken samen met de gemeente Lingewaard, Waterschap Rivierenland, Agrarische Natuurvereniging en Park Lingezegen aan een gezamenlijke visie en aanpak voor biodiversiteit in de gemeente Lingewaard.

Lingewaard Natuurlijk is actief op het gebied van biodiversiteitsherstel. Wij steunen particuliere initiatieven om bermen in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel en steunen acties in het kader van `Lingewaard Doet`. Ook organiseren we jaarlijks de Landelijke Zaaidag voor bijen en vlinders. Dan worden er bermen of stukjes grond ingezaaid met een bloemenrijk grasmengsel en insectenhotels gebouwd. Jaarlijks kiezen we daarvoor een locatie. Op die locatie worden stands ingericht en verstrekken we informatie over biodiversiteit, bijen etc.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑