Waar komen we vandaan

De Stichting Lingewaard Natuurlijk bestaat vanaf 8 april 1994. Zij is voortgekomen uit het werk van de Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel. Met deze groep werken wij nog steeds nauw samen.
Wij willen een mooi en divers landschap, waarin het goed toeven is voor mens en dier. Wij staan voor ecologisch beheer en herstel van het natuurlijk schoon, het verzorgen van nieuwe aanplant en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings met onze doelen in verband staat. Vanaf 2000 is ook educatie een belangrijke doelstelling geworden.
De kans die wij toen kregen om in combinatie met het verzorgen van educatie Het Dijkmagazijn in beheer te nemen hebben wij met beide handen gegrepen. In het verlengde daarvan is ook het uitdragen van het belang van natuurbescherming een belangrijk doel geworden. Voor de gemeente Lingewaard zijn wij aanspreekpunt op het gebied van natuur en landschap. Sinds 2012 zijn wij ook de trotse eigenaar van De Veldschuur, met daarom heen honderden schooltuinen.