Coconoogst solitaire bijen

Eind november werden in de Veldschuur cocons van solitaire wilde bijen geoogst. Deze worden -na een veilige overwintering- in het voorjaar uitgezet om uit te vliegen en zich weer voortplanten. Een boost voor de biodiversiteit!

De cocons kwamen uit nestblokken van Lingewaard Natuurlijk nabij de Veldschuur, de nestblokken van Bijenlint De Ward en enkele nestblokken van vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk. Aan de voorzijde van de blokken was al te zien dat er een goede oogst zou kunnen worden verwacht. De nestgangen waren goed afgevuld met leem en er waren zowaar bijna geen open nestgangen. Bij het oogsten bleek ook inderdaad dat er heel veel kwalitatief goede cocons tevoorschijn kwamen. Het soortelijk gewicht was ook prima.

Al met al gunstige factoren voor het inzetten van deze cocons in 2024. Blijkbaar was er in de directe omgeving van de nestblokken voldoende goed voedsel -stuifmeel en nectar- beschikbaar voor deze wilde bijen.

Het oogsten verliep vlot, mede door de zeer welkome hulp van enkele vrijwilligers van de tuinclub, die door de regen niet buiten konden werken. Inmiddels zijn de nestblokken ontdaan van restleem en mijten, zodat ze volgend jaar weer gebruikt kunnen worden. De cocons zijn gewassen en geschoond van mijten en parasieten en liggen nu in de koeling tot medio april. Daarna kunnen ze weer ingezet worden voor hun waardevolle werk, het bestuiven van de bloembloesems van fruit, groenten, wilde bloemen en gewassen. Maar ook het zorgen voor weer voldoende nakomelingen.

Vele handen maken licht werk!
Een rijkgevuld nestblok metselbijen
Cocons in rijtjes, met stuifmeel
Schoonmaak voor volgend seizoen

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑