Huissense Waarden

Lingewaard Natuurlijk, Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF) en Stichting Ark zijn in 2017 ingelicht over de voorgenomen ingrepen in de Huissense Waarden in het kader van Stroomlijn.  SLN, NMG en Ark zijn van mening dat de criteria voor vegetatie die waardevol is en voor behoud in aanmerking komt wel heel ‘eng’ is gedefinieerd. De invalshoeken zijn:belevingswaarde en het anticiperen op toekomstige gebieds- en natuurontwikkeling. Daarom is een verzoek ingediend voor 4 aanpassingen van het plan: 

1.Behoud van de vegetatie rond de strang bij de entree van de Huissense Waarden

2.Behoud van voldoende afscherming van het industrieterrein
3 en 4. Behoud van (delen van) twee markante historische haagrelicten.

Er is een toezegging ontvangen dat de aanpassingen genoemd onder 1 en 2 worden gehonoreerd.

Na het stopzetten van het totaalproject voor de gehele polder is een breed overleg gestart tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, ARK, NMG en SLN.  De ondernemers aan het Looveer willen uitbreidingsmogelijkheden. De gemeente zal een plan voor aanpassing van de toegangsweg maken. De provincie wil 30 ha hardhoutooibos realiseren en stroomdalgrasland met agrarisch natuurbeheer.

Onze wens is om de initiatieven in het gebied te koppelen en zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij zullen ons daar in het overleg ook hard voor maken.  

Het plan van Rijkswaterstaat voor de kribverlaging is gereed. Medio 2020 zijn de plannen gepresenteerd en worden de betrokkenen gevraagd om inbreng voor de inrichting te leveren. Lingewaard Natuurlijk neemt hieraan deel.

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑