Huissense Waarden

In 2017 waren er plannen om de Huissense Waarden opnieuw in te richten. De invalshoeken waren: belevingswaarde en het anticiperen op toekomstige gebieds- en natuurontwikkeling. 

Na veel overleg is het project voor de gehele polder stopgezet.
Daarna is er nog wel een breed overleg gestart tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, ARK, NMG en SLN. 

De ondernemers aan het Looveer willen uitbreidingsmogelijkheden. De gemeente zal een plan voor aanpassing van de toegangsweg maken. De provincie wil 30 ha hardhoutooibos realiseren en stroomdalgrasland met agrarisch natuurbeheer.

Onze wens is om de initiatieven in het gebied te koppelen en zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij zullen ons daar in het overleg ook hard voor maken.  

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑