Oeverzwaluwen blij met hun nieuwe huisvesting in de Gendtse Waard 

Tijdens werkzaamheden in het westelijk deel van de Gendtse Waard werden in 2022 nesten aangetroffen van de oeverzwaluw. Na melding hiervan is K3Delta, de zand- en grindwinner, direct gestopt met haar werkzaamheden op die plek. De nesten werden beschermd met afzetlinten zodat de vogels rustig hun gang konden gaan tot hun vertrek terug naar Afrika. Dit jaar kregen ze een nieuwe steilwand tot hun beschikking.

Oeverzwaluwen zijn vogels die in Nederland in de buurt van rivieren broeden. Het broedgebied moet aan twee voorwaarden voldoen: er moet een kale zandige of lemige helling (steilwand) zijn, en er moet flink wat voedsel rondvliegen in de vorm van muggen en andere insecten. In de steile wand graven ze in de lente hun nestholen, waar de eieren veilig uitgebroed kunnen worden. Na het grootbrengen van de jongen vertrekken ze naar Afrika om er te overwinteren.

Om de oeverzwaluwen dit jaar weer te verwelkomen in de Gendtse Waard, is in het voorjaar op een rustige locatie – waar in het broedseizoen geen werkzaamheden gepland zijn – een steile wand afgegraven waar de vogels in alle rust hun nesten kunnen maken. Tijdens een IVN-excursie in mei was er nog niets te zien, maar nu – in juni – zijn er op deze tijdelijke steilwand al meer dan honderd broedparen waargenomen. Een succesvolle verhuizing dus!

Stichting Lingewaard Natuurlijk is nauw betrokken bij de zand- en grindwinning van K3Delta in de Gendtse Waard, door deelname in de klankbordgroep. Met als doel een zo groot mogelijke opbrengst aan natuurwaarde en biodiversiteit te verkrijgen bij de herinrichting na de werkzaamheden. En om de oeverzwaluwen ook in de toekomst een veilige plek te geven, zal er op een geschikte locatie een definitieve steilwand worden ingericht.

Jos van Betuw 

Steilwand met oeverzwaluwen Foto: C.Peters

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑