Geschiedenis Veldschuur

De Veldschuur is 16 juni 2012 feestelijk geopend! Tot die tijd is met veel inzet en enthousiastme aan de realisering gewerkt door onze vrijwilligers maar ook door leden van de Rotary’s van Arnhem-Huissen en Lingewaard. Veel dank zijn wij verschuldigd aan degenen die ons met donaties en sponsorbijdragen hebben gesteund. Zij zijn vereeuwigd in een interview DVD wat zeer gewaardeerd werd. Door onze inzet hebben wij veel geld verdiend waardoor we onze eigen energievoorzieningen hebben kunnen realiseren en volledig self supporting zijn d.m.v. aardwarmte en zonne-energie.

We kunnen terug zien op een fantastisch geslaagd openingsfeest. Op het officiële programma gedeelte mochten wij ruim 150 gasten begroeten. Klapstuk was natuurlijk het praatje van Dr. Jan Terlouw die de loftrompet blies over de de wijze waarop dit project is gerealiseerd. Ook de 's middags gehouden “natuurmarkt” en de rondleidingen in de Veldschuur zijn goed bezocht.Tenslotte hebben al onze vrijwilligers 's avonds genoten van een zeer geslaagd openingsfeest. Van al deze festiviteiten is een DVD gemaakt door onze eigen cineast Vincent Roelofs.

Onder de knop Beeld en Geluid zijn de filmpjes over de opening te vinden.

Hieronder is een korte presentatie te zien over de gebruikte technieken.