Agenda

2017

NOVEMBER

 Zondag 19 november:
Excursie: De winter is in aantocht

 Maandag 20 november: 
15.00 - 17.00 uur
Inloopuur Bestuur

 Woensdag 22 november: 
20.00 uur:
Presentatie: Een beeld van het landschap in Lingewaard

DECEMBER

 Maandag 4 december: 
15.00 - 17.00 uur
Inloopuur Bestuur

 Maandag 11 december: 
15.00 - 17.00 uur
Inloopuur Bestuur

 Zondag 17 december:

Publieksexcursie

 Maandag 18 december: 
15.00 - 17.00 uur
Inloopuur Bestuur

2018

 Zondag 21 januari:

Publieksexcursie

 Zondag 18 februari:

Publieksexcursie

• Zondag 18 maart:

Publieksexcursie

• Zondag 15 april:

Publieksexcursie

• Zondag 20 mei:

Publieksexcursie

• Zondag 17 juni:

Publieksexcursie

• Zondag 15 juli:

Publieksexcursie

• Zondag 26 juli:

Publieksexcursie

• Zondag 19 augustus:

Publieksexcursie

 


 

Onze Visie:

Wij willen een mooi en divers landschap, waarin het goed toeven is voor mens en dier. Wij staan voor ecologisch beheer en herstel van het natuurlijk schoon, het verzorgen van nieuwe aanplant. 

Wij zien dat de grote veranderingen in ons landschap niet ophouden. De komst van de Betuwelijn, de verlenging van de A15, de glastuinbouw, bouwen in het buiten gebied, het lijkt eindeloos. Maar er zijn ook volop kansen.

De uiterwaarden hebben een beschermde status, Park Lingezegen is volop in ontwikkeling, langs de Linge verschijnen prachtige natuurvriendelijke oevers , ook richting Doornenburg, en geleidelijk komt er een andere visie op de grootschalige landbouw.

Wij hebben het gevoel dat er bij een goede samenwerking veel voor de natuur te winnen is en we hebben ook het gevoel dat steeds meer mensen zich daar bewust van zijn. Samen met iedereen die met ons mee wil doen, willen wij ons sterk maken voor een mooiere en meer diverse leefomgeving.

Tevens willen wij tegenwicht bieden aan alles wat daar afbreuk aan doet.

Wij willen dik onderstrepen dat er in onze gemeente nog enorm veel aan mooie natuur te winnen valt. Ook in het komgebied liggen kansen. We denken dan bijvoorbeeld aan akkerranden. De ambitie om iets moois van onze komgronden te maken is er in onze ogen wel, maar die is lang niet hoog genoeg.

Met al deze gedachten en nog veel meer in het hoofd hebben wij een nieuwe toekomstvisie op papier gezet.
Meer hierover vindt u in ons visiedocument in "wat we doen en hoe we de toekomst zien"

Aanmelden Nieuwsbrief