Meester Kees Belevingspad: 15 jaar Natuur Milieueducatie ( NME)

In 2001 zijn we gestart met de NME in het dijkmagazijn met één natuurgids.
Kees van der Heijden , momenteel nog steeds natuurgids en beheerder van het dijkmagazijn, is onze allereerste natuurgids. Nu, 2016, zijn we met 18 gidsen. De eerste lessen zijn alleen voor de basisscholen in Bemmel in de omgeving van het dijkmagazijn gegeven.
Nu 15 jaar later worden de veldlessen gegeven in de Veldgebieden:

• In en rondom het wielenpark De Ward (Bemmel)
• De Bemmelse Waard (Bemmel)
• De Gendtse Waard (Gendt)
• De Klompenwaard (Doornenburg)
• De Huissense Waard (Huissen)
• Doornik Natuurakkers ( park Lingezegen)
• De Vlote Bloem Slingerbos (Huissen)
• De Gendtse Boomgaard (Gendt)

Dit heuglijke feit hebben we in april 2016 gevierd. De gidsen hebben als dank aan de initiatiefnemer, Kees van de Heijden, het Meester Kees belevingspad aangeboden. Dit pad kunt u vinden in het wielenpark de Ward in Bemmel.
Voor de opdrachten en beschrijving van de route is een rugzakje met inhoud te leen. Dat rugzakje kan tijdens de openingstijden van het Dijkmagazijn daar worden geleend ( totaal zijn 5 rugzakjes te leen). Na afloop dient u het rugzakje met inhoud weer in te leveren op het dijkmagazijn.
Het is een belevingspad voor het hele gezin, jong en oud. Duur van de route: 1 uur tot 1 1/2 uur. Lengte: 1,3 km.

Openingstijden Dijkmagazijn