In bewerking

 

  Categorie Vogels
Hieronder zijn vogels vermeld die in het verleden
binnen de gemeente Lingewaard zijn waargenomen.

Blauwborst

 
  

Lepelaar
Airborne Pad
4 mei 2017

 

Blauwe Reiger
met
Modderkruiper

  

Scholekster 

Gele Kwikstaart
Airborne Pad
4 mei 2017

 

Steenuil 
Steenuiljongen
Uilskuiken

Gierzwaluw

 

Veldleeuwerik 

  

 

Visdief

Grote zilverreiger

  

Watersnip

Grutto
Airborne Pad
4 mei 2017

 

Wintertaling 

  Kerkuil
Hier wordt een nestkast
van de kerkuil gecontroleerd.
  
  

Zwarte ooievaar
Op 19 augustus 2012 is deze ooievaar waargenomen in de Bemmelse polder.

...

 

 

 

Categorie Insecten
Parasitaire wesp

 

 

 

 

 

 

 

Hommelnest

 

 

 

 

Categorie Bloemen en Planten