Nieuwsbrief inrichting Bemmelse Waard

De nieuwe natuur in de Bemmelse Waard ontwikkelt zich goed. De weidevogels ontdekken de Bemmelse Waard opnieuw. De inrichting van het gebied is echter nog niet afgerond.

De komende tijd zal er volop gewerkt worden in de Bemmelse Waard:

  • Het gebied rondom de oude zandinstallatie wordt afgegraven. De inrichting van het gebied wordt nog aangepast waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige berkenopstand, een beverburcht en een dassenburcht.
  • Er worden kapwerkzaamheden uitgevoerd aan de noordkant van de Ambtswaard en het bosje ten oosten van het gemaaltje.
  • Aanleg van een vlonderpad. Dit vlonderpad verbindt de struinroute aan de zuidkant van de waterplas met de ambtswaard.
  • De uiterwaarden aan de rechterhand, als je vanaf Bemmel de polder inloopt, worden deels fauna-en kruidenrijk grasland.
  • Aanleg van struinpaden en een ruiterpad.
  • Er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor het oude gemaal aan de defensiedijk.

Op onze website worden deze werkzaamheden toegelicht. U vindt deze toelichting hier

 

Nieuwsbrief BemmelseWaard najaar 2018.pdf