Verslag struintocht 15 juli 2018

Het was heel erg warm op deze zondag in juli. Toch waren er enthousiastelingen voor deze struintocht. Gewapend met een flesje water gingen we op pad: op ontdekkingstocht door de Bemmelse Waard richting Waaloever. We ontdekten dat in een bijna drooggevallen geul volop egelskop stond. 

Even later moesten we oppassen om niet op kleine beestjes te stappen. Na goed waarnemen bleek het om kleine rugstreeppadjes te gaan.
De rugstreeppad leeft in open, zandige gebieden zoals duinen, open rivieroevers, stuifzanden en heidevelden. Hij heeft een voorkeur voor dynamische milieus en verschijnt vaak als eerste in nieuw ontstane biotopen zoals afgravingen en opgespoten land. De voortplanting vindt meestal plaats in meestal ondiepe, vegetatiearme, tijdelijke kleine wateren. Een volwassen rugstreeppad verschuilt zich overdag, maar de jonge padjes zijn overdag actief en dus eerder te zien.

In Nederland behoort de rugstreeppad tot een beschermde soort, die daardoor af en toe in het nieuws komt. Er zijn wel eens bouwprojecten gestaakt vanwege de aanwezigheid van de rugstreeppad. Als deze dan elders wordt uitgezet en daar ook nageslacht produceert, mag op het oorspronkelijke terrein weer gewerkt worden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd toen voor de Betuweroute een tunnel geboord werd onder het Pannerdensch Kanaal. 

Grote Egelskop: