Over de werkgroep Landschap 

Er is veel mooie natuur in Lingewaard. Daar zijn we blij mee, maar we hebben ook zorgen. Vooral door de snelheid en de schaal van veranderingen. Mensen blijven, net als in het verleden, hun omgeving aanpassen aan nieuwe wensen en behoeften. Op het gebied van landschap en ruimtelijke ordening zijn er voortdurend plannen van overheden en particulieren voor bedrijvigheid, aanleg infrastructuur, allerlei vormen van recreatie en nieuwe manieren van samenwonen. Wij willen bij de totstandkoming en uitvoering van die plannen graag meedenken, ons zegje doen, maar ook tegengas geven. Voor de gemeente Lingewaard zijn we aanspreekpunt, klankbord en vraagbaak bij alles wat met onze natuurlijke omgeving te maken heeft.

Wij willen in beginsel alle natuurwaarden beschermen. Maar ook investeren in de kwaliteit van ons landschap. Het gaat daarbij om het gehele grondgebied van de gemeente Lingewaard. Natuur langs de dijken, in de uiterwaarden en in park Lingezegen vinden wij heel belangrijk, maar niet genoeg. Ook in het komgebied moet fraai en meer natuurlijk landschap komen.

De werkgroep landschap bekijkt de ontwikkelingen die ingrijpen in het landschap. De uitdaging daarbij is om te bekijken hoe we bij deze vernieuwingen van het landschap de natuur kunnen ondersteunen. Niet door krampachtig vast te klampen aan het verleden. Wel door historische landschappen te beschermen en schoonheid in te zetten als inspiratiebron voor nieuwe natuur.

Bij de volgende plannen zijn we momenteel betrokken:

1. A15 Tracébesluit doortrekking
2. Angerensche en Doornenburgse polder
3. Bemmelse Waard 
4. Oeverwal Gendtsche Polder
5. Gendtsche Polder
6. Huissensche Waarden
7. Levend Landschap Huissen - Angeren
8. Park Holthuizen, Huissen
9. Park Lingezegen