Natuur en de Wet

Beschermen houdt ook in ogen open hebben voor wat mag en niet mag. Graven in zandhopen, waarin oeverzwaluwen nestelen mag niet. Een huis afbreken waarin gierzwaluwen broeden is ook verboden. Van roeken en ganzen kun je veel last hebben, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan om je van deze last te ontdoen.

Wat wel en niet mag is voor wat betreft vogels terug te vinden op www.vogelsendewet.nl. Je vind op die site ook veel informatie over wat wel en niet mag ten aanzien van andere dieren, planten etc. Maar als je er gaat kijken, zal al snel blijken dat het niet eenvoudig om in het doolhof aan regels je weg te vinden. Vogelbescherming bellen (030 6937700) is dan een mogelijkheid, of een andere natuurbeschermingsorganisatie, te vinden via natuur.startpagina.nl, maar u mag ook ons benaderen. Zo maar kamperen in bijvoorbeeld de Gendtsche polder (wat regelmatig gebeurt) mag trouwens ook niet. 

In onze uiterwaarden gebeurt nog veel meer wat niet mag. We vinden er allerlei afval, er crossen zo nu en motoren dwars door onze mooie natuur, soms zijn er nachtelijke feesten met heel veel herrie. In onze contacten met de gemeente zoeken wij naar mogelijkheden om aan dit soort zaken paal en perk te stellen. Handhaven zou je denken, maar dat blijkt geen toverwoord te zijn.

Als er gierzwaluwen nestelen mag je niet je dak vervangen of gaan slopen