Jaarverslag 2022 Lingewaard Natuurlijk

In dit jaarverslag leest u meer over onze visie, inzet en activiteiten.
“Wij willen de natuur in Lingewaard door mensen laten ontdekken, beleven en respecteren; de biodiversiteit van het rivierenlandschap beschermen en nieuwe bij het gebied passende natuur helpen ontwikkelen”.
Via onderstaande wegen willen we het bereiken:
Educatie: Omdat wij de komende generatie iets willen leren over de rijkdom van de natuur.
Landschapsbeheer: Omdat wij het gebiedseigen rivierenlandschap willen behouden en waar
mogelijk herstellen.
Natuurbeleving: Omdat wij iedereen willen laten genieten van de natuur.
Natuurbescherming: Omdat wij betere voorwaarden willen creëren voor kwetsbare flora en fauna in Lingewaard.

Onder de vlag van de stichting opereren ongeveer 140 vrijwilligers, die actief zijn in een aantal groepen. Zij richten zich op bovengenoemde aandachtsgebieden en daarnaast op het beheer
van de gebouwen (Veldschuur en Dijkmagazijn), het werven van fondsen en public relations met o.a. de website van onze stichting

Wij wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

Archief van Nieuwsberichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑