Lingewaard Natuurlijk(er) is het motto van het jaarverslag 2021

In dit jaarverslag leest u meer over onze visie, inzet en activiteiten.
“Wij willen de natuur in Lingewaard door mensen laten ontdekken, beleven en respecteren; de biodiversiteit van het rivierenlandschap beschermen en nieuwe bij het gebied passende natuur helpen ontwikkelen”.
Via onderstaande wegen willen we het bereiken:
Educatie: Omdat wij de komende generatie iets willen leren over de rijkdom van de natuur.
Landschapsbeheer: Omdat wij het gebiedseigen rivierenlandschap willen behouden en waar
mogelijk herstellen.
Natuurbeleving: Omdat wij iedereen willen laten genieten van de natuur.
Natuurbescherming: Omdat wij betere voorwaarden willen creëren voor kwetsbare flora en fauna in Lingewaard.

Wij wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

Archief van Nieuwsberichten

© 2023

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑