Kan in Lingewaard alles ?

Aan alle inwoners van Lingewaard
Aan de gemeenteraad van Lingewaard
Aan het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard
Aan de politieke partijen in Lingewaard

Lingewaard, juni 2020

Kan in Lingewaard alles?

Een oproep aan alle inwoners van Lingewaard om aandacht te vragen voor de leefomgeving en gezondheid.

Ons landschap wordt bestemd voor allerlei zaken. De meesten goed bedoeld en noodzakelijk. Maar het lijkt er echter op dat in Lingewaard `alles overal kan `.
Onlangs gelezen:
• De meerderheid van de politiek in Lingewaard omarmt de vestiging van XL- distributiecentra.
• Lingewaard wil woningen bouwen in alle kernen van de gemeente en ook in het buitengebied.
• Lingewaard werkt mee aan extra woningbouwopgave regio Arnhem /Nijmegen.
• Lingewaard wijst 100 ha aan als zoekgebied voor zonneparken.
• In de Regionale Energie Strategie wordt een lang lint aan windmolens mogelijk geacht in
Lingewaard.
• Het Rijk wil de A15 doortrekken en de gemeente wil een ontsluitingsweg langs de A15.
• Lingewaard wil 85 woningen bouwen in het nationaal landschap aan de Zandsestraat in Bemmel.
• Er gaan zelfs geruchten dat de oppervlakte van Park Lingezegen al ter discussie wordt gesteld. (nodig voor industrie)
Veel ruimtelijke prikkels toch!
De commissie Remkes komt in het rapport over de stikstofproblematiek tot de conclusie “Niet alles kan overal”. Maar als we de politiek in Lingewaard volgen kan wel alles!
Willen de inwoners van Lingewaard dat?
In 2019 is een start gemaakt met het opstellen van een omgevingsvisie. Er zijn vragen en stellingen geformuleerd en op de website van de gemeente wordt de inwoners gevraagd om mee te denken. Twee weken geleden zijn de eerste resultaten gepubliceerd. De reacties van inwoners laten een top drie zien van belangrijke thema’s voor de leefbaarheid in de toekomst:
1. Veel groen en ruimte om te bewegen;
2. Voldoende woningen voor verschillende doelgroepen;
3. Aantrekkelijke voorzieningen in de kern.
De gemeente noemt in het “beleidskader voor de omgevingsvisie” als één van de aandachtspunten: “Wacht bij het opstellen van de omgevingsvisie niet tot ‘al” het nieuwe beleid af is”.
Gemeente, doe wat u belooft!
Wat gebeurt er nu van wat u belooft te doen? U stelt niet eerst de kernwaarden en een omgevingsvisie op. De aandacht voor alle ruimtelijke aspecten ontbreekt en er is onvoldoende aandacht voor de leefomgeving en gezondheid van de inwoners.
De gemeente maakt ruimtelijke plannen en bepaalt waar de woningen, de industrieterreinen, de windparken, de zonneparken etc. moeten komen. Kennelijk mogen de inwoners als alle plannen binnenskamers uitgewerkt zijn nog meepraten over de verplichte inspraak voor een omgevingsvisie. Dan rest er voor de inwoners alleen maar een invuloefening. De plannen waartoe besloten is intekenen in het landschap en er een mooie strik omheen doen. Misschien mogen wij de kleur van de strik dan bepalen?
Wij, de vrijwilligers van Stichting Lingewaard Natuurlijk maken ons grote zorgen over de leefbaarheid in Lingewaard. Daarom de volgende oproep aan u:
Maak eerst een omgevingsvisie waarin alle aspecten van de ruimtelijke invulling en het leefklimaat in Lingewaard op een evenwichtige wijze aandacht krijgen. Daarna kan de uitvoering plaatsvinden.

Stichting Lingewaard Natuurlijk
J. Lamerichs, voorzitter

Archief van Nieuwsberichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑