Project Landschapsinventarisatie

Het project is afgerond. De resultaten zijn door iedereen in te zien!

Wat hield dit project ook al weer in?

In april 2019 hebben vrijwilligers van Stichting Lingewaard Natuurlijk een start gemaakt met het ambitieuze project om alle kleine landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard in kaart te brengen. Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen – voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg – werden geïnventariseerd. Tot in november 2019 zijn de circa 20 vrijwilligers er in groepjes mee bezig geweest. Het project werd begeleid door Landschapsbeheer Gelderland, gefinancierd door de gemeente Lingewaard en is afgestemd met de agrarische belangenorganisatie LTO.

Waarom dit project werd uitgevoerd?
Het landschap hoort bij onze dagelijkse leefomgeving. Het is de plek waar we ons thuis voelen en vrij kunnen bewegen. Waar we graag recreëren en in verbinding staan met de natuur en de aarde. Dat landschap willen wij in stand houden. En dat kan het beste als we weten welke specifieke elementen bijzonder zijn en de moeite waard om te beschermen. Door de huidige situatie vast te leggen is er een goed uitgangspunt voor besluitvorming over behoud, beheer en ontwikkeling van ons rijke landschap. Er is nog een tweede reden om dit project uit te voeren: Wij willen alle inwoners de kans geven de resultaten van de inventarisatie te bekijken.

Via de link hieronder kunt u de database benaderen. U ziet dan deze kaart van Lingewaard. Als u op de icoon “Legenda” klikt dan ziet u de geïnventariseerde landschapselementen.  

De database kunt u via deze link benaderen (nieuw venster). Wij horen graag eventuele opmerkingen en aanmerkingen via landschap@lingewaardnatuurlijk.nl

Wat heeft het project opgeleverd?
Begin 2020 zullen nog enkele aanvullingen en verbeteringen in de database doorgevoerd worden. Maar nu al is er een actueel en redelijk solide beeld van alle waardevol groen in het buitengebied van Lingewaard ontstaan (voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg). Er zijn prachtige juweeltjes in het landschap ontdekt. De verzamelde data en ervaringen zijn opgeslagen in een online database. Het is een bron om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een rijk landschap.

Via de link hieronder kunt u de database benaderen. U ziet dan deze kaart van Lingewaard. Als u op de icoon “Legenda” klikt dan ziet u de geïnventariseerde landschapselementen.  

De database kunt u via deze link benaderen (nieuw venster). Wij horen graag eventuele opmerkingen en aanmerkingen via landschap@lingewaardnatuurlijk.nl

En nu verder?
De resultaten van het project zullen door de gemeente worden meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie van Lingewaard. Mogelijk wordt de inventarisatie in de toekomt nogmaals gedaan. Op dit moment is dat nog niet besloten.

Archief van Nieuwsberichten

© 2022

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑