Onze links:

Op deze pagina zijn enkele in onze ogen interessante links opgenomen.

Ark
Ark Natuurontwikkeling

 

Doornik Natuurakkers
Stichting Doornik Natuurakkers combineert biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels. 

Dwaalfilm  
Dwaal mee op het dwaalkompas langs kust en rivieren.
Het komende jaar worden de Klompenwaard, Gendtsewaard en Bemmelsewaard aan de Dwaalfilm toegevoegd.

Fort Pannerden

 

 

 

Happy Energie 
wil bijdragen aan een positieve en duurzame samenleving door het promoten, verspreiden en beschikbaar maken van ideeën, informatie en producten waarin duurzaamheid wordt onderzocht en tot uiting wordt gebracht.

 

 

 

Gelders bezoekerscentra

Heg en Landschap 
Stichting Heg en Landschap

Kerkuilen Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland

Kidsproof 
Op Kidsproof vind je de leukste gezinsuitjes en kinderactiviteiten in jouw omgeving! 

 

 

K3-Delta 
K3-Delta Gebiedsontwikkeling van diverse natuurgebieden.

 

Landschapsbeheer Gelderland 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

 

Lingestreek
Agrarische Natuurvereniging Lingestreek

 

Park Lingezegen 
Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water.

  

Steenuilen 
Steenuilenoverleg Nederland

 

 Vlinderstichting 
De Vlinderstichting

Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland

 

Vogelonderzoek 
Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

 

 

 Vogelvisie 
Alle vogels van Nederland

 

VVV Arnhem-Nijmegen
Natuurgebied de Gelderse Poort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de vlag van de stichting opereren ongeveer 150 vrijwilligers, die actief zijn in een aantal groepen.

Zij richten zich respectievelijk op:

• Natuur- en milieueducatie voor basisscholen
• Educatie in schoolmoestuinen
• Excursies in de Lingewaardse natuur
• Begeleiden van stagiaires in “groene” opleidingen (MBO / HBO)
• Landschapsmodellering door het planten van bomen, vlechten van hagen en knotten van wilgen
• Inventarisatie van vogels
• Bouwen/plaatsen van nest- en insectenkasten
• Het ontvangen van gasten in de gebouwen
• Beheer van onze gebouwen (het Dijkmagazijn en de Veldschuur)

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Boomplantdag en deelname aan overleg over ontwikkelingen in het landschap en verwante ruimtelijke ontwikkelingen.

Waar komen we vandaan

De Stichting Lingewaard Natuurlijk bestaat vanaf 8 april 1994. Zij is voortgekomen uit het werk van de Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel. Met deze groep werken wij nog steeds nauw samen.
Wij willen een mooi en divers landschap, waarin het goed toeven is voor mens en dier. Wij staan voor ecologisch beheer en herstel van het natuurlijk schoon, het verzorgen van nieuwe aanplant en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings met onze doelen in verband staat. Vanaf 2000 is ook educatie een belangrijke doelstelling geworden.
De kans die wij toen kregen om in combinatie met het verzorgen van educatie Het Dijkmagazijn in beheer te nemen hebben wij met beide handen gegrepen. In het verlengde daarvan is ook het uitdragen van het belang van natuurbescherming een belangrijk doel geworden. Voor de gemeente Lingewaard zijn wij aanspreekpunt op het gebied van natuur en landschap. Sinds 2012 zijn wij ook de trotse eigenaar van De Veldschuur, met daarom heen honderden schooltuinen.