Huissensche Waarden
(Huissensche Waarden Huissen, Angeren, Doornenburg Stroomlijn)

Op 15 september 2016 zijn Stichting Lingewaard Natuurlijk, de GNMF en Ark ingelicht over de voorgenomen ingrepen in de Huissensche Waarden in het kader van Stroomlijn. 

Deze bijeenkomst is gevolgd door een veldbezoek.  SLN, GNMF en Ark zijn van mening dat de criteria voor vegetatie die waardevol is en voor behoud in aanmerking komt wel heel 'eng’ is gedefinieerd. De invalshoeken daarbij zijn belevingswaarde en het anticiperen op toekomstige gebieds- en natuurontwikkeling. Daarom is een verzoek ingediend voor 4 aanpassingen van het plan: 

  1. Behoud van de vegetatie rond de strang bij de entree van de Huissensche Waarden
  2. Behoud van voldoende afscherming van het industrieterrein
    3 en 4. Behoud van (delen van) twee markante historische haagrelicten.

Er is een toezegging ontvangen dat de aanpassingen genoemd onder 1 en 2 worden gehonoreerd.

Na het stopzetten van het totaalproject voor de gehele polder is een breed overleg gestart tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, ARK, GNMF en SLN.
Het plan van Rijkswaterstaat voor de kribverlaging is naar verwachting in juni 2017 concreet.
Alleen met plannen die dan bekend/besloten zijn, kan rekening worden gehouden.
De ondernemers aan het Looveer willen uitbreidingsmogelijkheden.
De gemeente zal een plan voor aanpassing van de toegangsweg maken.
De provincie wil 30 ha hardhoutooibos realiseren en stroomdalgrasland met agrarisch natuurbeheer.

Onze wens is om de initiatieven in het gebied te koppelen en zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij zullen ons daar in het overleg ook hard voor maken.