5. Gendtsche Polder

Onlangs hebben wij kennis kunnen nemen van de plannen die K3delta ontwikkelt voor het gebied ten westen van de Kaaksedam.
Ook dit gebied zal opnieuw worden ingericht. De ontwikkelingen zijn in grote lijnen:

  • • Uitbreiding zandwinning
  • • Uitbreiding fiets- en struinpaden
  • • Uitbreiden en verbinding grazersgebied voor de grote grazers
  • • Ruimte voor rivierduinontwikkeling
  • • Toegangsweg steenfabriek combineren met weg op de zomerkade
  • • Uitbreiding fabrieksterrein

Foto: Herman Hendriks


De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Er zijn verschillende varianten. De mogelijke varianten kunt u hier downloaden:  Presentatie rapport BWZ-K3Delta. (opent in nieuw tabblad)

De ontwikkelingen worden besproken in de Werkgroep Landschap.