In deze Agenda zijn alle openbare activiteiten (activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn) van Stichting Lingewaard Natuurlijk opgenomen.

2019

• Iedere maandag (behalve de laatste maandag van de maand):
15.00 - 17.00 uur inloopmiddag bestuur.
 

Zondag 15 september 2019 (14.00 uur) struintocht: Herfst in de Bemmelse polder  Vogeltrek en nazomer (startlocatie de Veldschuur in Bemmel)

Zondag 20 oktober 2019 (14.00 uur) struintocht: Paddenstoelen in Haalderen (startlocatie parkeerplaats bij cafetaria "Moos" in Haalderen)

Zondag 17 november 2019 (14.00 uur): Herfststruintocht bij Doornik (startlocatie parkeerplaats Restaurant Zijdewinde in Lent) 

Zondag 15 december 2019 (14.00 uur) struintocht: Spoorzoeken in de Bemmelse polder (startlocatie de Veldschuur in Bemmel)

Zondag 19 januari 2020 (14.00 uur) struintocht: Wintervogels in de Gendste polder (startlocatie in de bocht van de Polderweg bij steenfabriek Rodruza in Gendt)

Zondag 16 februari 2020 (14.00 uur): winterstruintocht in Huissen (startlocatie bij de Vlonder in de Vlotebloem te Huissen)

Zondag 15 maart 2020 (14.00 uur) struintocht: Vos en das in de Gendste polder (startlocatie in de bocht van de Polderweg bij steenfabriek Rodruza in Gendt)

Zondag 19 april 2020 (14.00 uur) struintocht: Vogels in de Klompenwaard (startlocatie hek bij de ingang van de Klompenwaard in Doornenburg)

Zondag 17 mei 2020 (14.00 uur): Lentestruintocht bij Doornik (startlocatie parkeerplaats Restaurant Zijdewinde in Lent) 

Zondag 14 juni 2020 (14.00 uur):  struintocht in de Gendste polder (startlocatie in de bocht van de Polderweg bij steenfabriek Rodruza in Gendt)

Zondag 19 juli 2020 (14.00 uur) struintocht: Stroomdalflora in de Klompenwaard (startlocatie hek bij de ingang van de Klompenwaard in Doornenburg)

Donderdag 23 juli 2020 (19.00 uur) struintocht: Bevertocht in de Bemmelse polder (startlocatie de Veldschuur in Bemmel)

Donderdag 6 augustus 2020 (19.00 uur) struintocht: Bevertocht in de Bemmelse polder (startlocatie de Veldschuur in Bemmel)


 

Download de folder met struintochten voor het seizoen 2019-2020 door op de Grutto te klikken.

 

 

 

Optie 1

“Wij willen de natuur in Lingewaard door mensen laten ontdekken, beleven en respecteren; de biodiversiteit van het rivierenlandschap beschermen en nieuwe bij het gebied passende natuur helpen ontwikkelen”

Dit bereiken wij door ....

  • Educatie
  • Natuurbeleving
  • Natuurbescherming
  • Landschapsontwikkeling

Educatie en Beleving komen op de voorpagina met de foto's al aan bod.

Natuurbescherming en Landschap niet en dat moet hier dus nog worden uitgewerkt.

Optie 1 


A15 Tracébesluit doortrekking

Angerensche en Doornenburgse polder
Bemmelse Waard
Oeverwal Gendtsche polder Gendtsche Polder Huissensche Waarden
Levend Landschap Huissen - Angeren Park Holthuizen Huissen Park Lingezegen
  Beheer  
Knotploeg Bemmel Knotploeg Huissen Heggenvlechtbrigade
Genieten
Educatie Excursies WorskhopsOptie 2

Ontwikkeling
Werkgroep Landschap
Via de werkgroep zijn we betrokken bij.........
A15 Tracébesluit doortrekking Huissensche Waarden
Angerensche en Doornenburgse polder Levend Landschap Huissen - Angeren
Bemmelse Waard Park Holthuizen Huissen
Oeverwal Gendtsche polder
Gendtsche Polder
Park Lingezegen
Landschapsbeheer
Via verschillende activiteiten
Knotgroepen    
Huissen Schoolmoestuinen Bemmel
Moestuinen Huissen
Bemmel Boomfeestdag
Heggenvlechtbrigade Educatie
     

 

Postadres:

Stichting Lingewaard Natuurlijk, Veldschuur en Dijkmagazijn
(KvK 41058792 )
De heer A.L. Janssen
Sandershof 3
6681 BT Bemmel

Bezoekadressen:

Het Dijkmagazijn,
Waaldijk 2
6681 KH Bemmel

De Veldschuur
Sportlaan 1 M
6681 CD Bemmel

 

 

3. Bemmelse Waard:

Stichting Lingewaard Natuurlijk is betrokken bij de natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard. Als deelnemer van de stuurgroep Bemmelse Waard denken wij mee over de inrichting en beheer van de Bemmelse Waard. Deze ontwikkeling is nog niet afgerond. De komende maanden zal er volop gewerkt worden.

Het inrichtingsplan en de werkzaamheden staan op de projectpagina van K3. Door te linken naar de projectpagina: https://www.k3.nl/projecten/bemmelsewaard krijg je de meest actuele informatie.
Daar kun je ook het inrichtingsplan en de FAQ (veelgestelde vragen) lijst aanklikken en inzien.

 

in bewerking

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Park Lingezegen 

Stichting Lingewaard Natuurlijk is deelnemer van de gebruikersraad van Park Lingezegen.
Voor nieuws en ontwikkelingen van het Park, zie parklingezegen.nl (opent in een nieuw tabblad) 

Foto: Herman Hendriks

Park Holthuizen, Huissen

De nieuwe eigenaar van Park Holthuizen is gestart met de herinrichting van het terrein. 
Het gebied vormt een belangrijke landschappelijke schakel tussen de Huissensche Waarden en park Lingezegen.
Het is ook een groene buffer tussen de stad Arnhem en de kern Huissen van Lingewaard. Onderdeel van het gebied vormen de kolken bij Groot en Klein Holthuizen. SLN is betrokken bij begeleiding en advisering van de groene projecten in het gebied.

Levend Landschap Huissen - Angeren

Het project Levend Landschap Huissen - Angeren stimuleert grotere maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaard en Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen - Angeren. Bekijk hier de publieksflyer (opent in een nieuw tabblad).

Het project erfbeplanting is een project voor en door bewoners. In 2016 zijn met succes plantprojecten uitgevoerd in Huissen en Angeren. 

Onderdeel van dit project is ook het realiseren van een klompenpad door het gebied Huissen/Angeren en het aanleggen van een hoogstamboomgaard in combinatie met bijenvriendelijk inzaaien. Vrijwilligers proberen dit samen met Landschapsbeheer Gelderland en grondeigenaren te realiseren. De plannen hebben vertraging opgelopen. 

 

Huissensche Waarden
(Huissensche Waarden Huissen, Angeren, Doornenburg Stroomlijn)

Op 15 september 2016 zijn Stichting Lingewaard Natuurlijk, de GNMF en Ark ingelicht over de voorgenomen ingrepen in de Huissensche Waarden in het kader van Stroomlijn. 

Deze bijeenkomst is gevolgd door een veldbezoek.  SLN, GNMF en Ark zijn van mening dat de criteria voor vegetatie die waardevol is en voor behoud in aanmerking komt wel heel 'eng’ is gedefinieerd. De invalshoeken daarbij zijn belevingswaarde en het anticiperen op toekomstige gebieds- en natuurontwikkeling. Daarom is een verzoek ingediend voor 4 aanpassingen van het plan: 

  1. Behoud van de vegetatie rond de strang bij de entree van de Huissensche Waarden
  2. Behoud van voldoende afscherming van het industrieterrein
    3 en 4. Behoud van (delen van) twee markante historische haagrelicten.

Er is een toezegging ontvangen dat de aanpassingen genoemd onder 1 en 2 worden gehonoreerd.

Na het stopzetten van het totaalproject voor de gehele polder is een breed overleg gestart tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, ARK, GNMF en SLN.
Het plan van Rijkswaterstaat voor de kribverlaging is naar verwachting in juni 2017 concreet.
Alleen met plannen die dan bekend/besloten zijn, kan rekening worden gehouden.
De ondernemers aan het Looveer willen uitbreidingsmogelijkheden.
De gemeente zal een plan voor aanpassing van de toegangsweg maken.
De provincie wil 30 ha hardhoutooibos realiseren en stroomdalgrasland met agrarisch natuurbeheer.

Onze wens is om de initiatieven in het gebied te koppelen en zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij zullen ons daar in het overleg ook hard voor maken.